2013-08-15 13:58:18

Popiežiaus kalba Žolinės vidudienio maldos proga. Prašymas melstis už Egiptą. (+video)


Kastelgandolfe aukotų Žolinės iškilmės Mišių pabaigoje, prieš palaiminimą, kartu su jų dalyviais, Šventasis Tėvas kalbėjo Vidudienio maldą. Šia proga jis sakė, jog Marijos kelionė link Dangaus prasidėjo jos atsakymu Dievo pasiuntiniui, Nazarete jos ištartu „taip“ Dievo valiai. Tai galioja ir mums. Kiekvieną kartą kai sakome Dievui „taip“, žengiame žingsnį arčiau Dangaus, amžinojo gyvenimo. Viešpats nori, kad visi turėtume gyvenimą, kad apsčiai jo turėtume. Dievas nori, kad visi pasiektume jo namus.

Žolinės šventės vidudienį popiežius Pranciškus taip pat paminėjo sunkią padėtį Egipte. „Liūdnos žinios ateina iš Egipto. Meldžiuosi už visas aukas ir jų artimuosius, už sužeistuosius ir visus kenčiančius. Melskimės visi kartu už taiką ir dialogą, už susitaikinimą toje brangioje šalyje ir visame pasaulyje. Marija, Taikos Karaliene, melski už mus. Visi kartokime: Marija, Taikos Karaliene, melski už mus“.

Vidudienio maldos proga Šventasis Tėvas taip pat priminė palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkojo laiško apie moters orumą ir pašaukimą „Mulieris dignitatem“ paskelbimo dvidešimt penktąsias metines. Šiame dokumente gausu minčių, kurias verta prisiminti ir išplėtoti. Visų svarstymų pagrindas yra Marija, nes ir laiškas buvo paskelbtas Marijos metais. Tad melskimės šį apaštališkąjį laišką užbaigiančiais žodžiais, „kad medituodamos biblinį moters slėpinį, sukondensuotą Marijos asmenyje, visos moterys joje atpažintų save ir savo pašaukimo pilnatvę“. Visoje Bažnyčioje tebūnie labiau gilinamasi ir geriau suprantama koks didis ir svarbus moters vaidmuo. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.