2013-08-13 18:30:08

Popiežius sveikina Meksiko arkivyskupiją katedros 200 metų jubiliejaus proga


Rugpjūčio 15-ąją, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės dieną sukanka 200 metų nuo Meksikos sostinės Meksiko katedros konsekravimo. Šia proga popiežius Pranciškus parašė laišką Meksiko arkivyskupui kardinolui Norbertui Riverai Carrerai ir per jį pasveikino visą Meksiko arkivyskupijos bendruomenę.

Žiūrint į praeitį, stiprinti dabartį ir ruoštis ateičiai, - tokia, pasak Popiežiaus, turi būti Meksikos sostinės tikinčiųjų bendruomenės šiomis dienomis minimos sukakties prasmė. Iš praeities visada galima pasimokyti. Atidžiai peržvelgdami savo bažnytinės bendruomenės gyvenimo istoriją joje rasime ir stimulų, galinčių pagyvinti mūsų dabartinį krikščionišką gyvenimą, ir pamokų ateičiai bei nuolatinį raginimą atsiversti.

Eucharistija turi būti viso krikščioniško gyvenimo ašis. Iš jos mes semiamės jėgų liudyti Kristaus meilę visose mūsų kasdienio gyvenimo aplinkose, ypač tiems žmonėms, kurie nustumti į visuomenės gyvenimo pakraštį. Popiežiaus laiške paminėta ir pareiga ypatingai rūpintis jaunimu, kad niekas iš jaunimo neatimtų vilties. Bažnyčia turi duoti jaunimui tai ką turi brangiausia: Jėzų Kristų, Išganytoją ir Bičiulį, kuris niekada nepalieka ir neišduoda. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ir šeimai, krikščionims tėvams, kuriems skirta atsakinga pareiga parengti jaunimą savarankiškam gyvenimui, išmokyti juos gyvenime pasitikėti ne tik savo jėgomis, bet ir malda.

Baigdamas laišką, popiežius Pranciškus meldžia Gvadalupės Dievo Motiną rūpestingai globoti visus meksikiečius, o meksikiečių prašo, kad jie melstųsi už popiežių. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.