2013-08-13 18:30:34

Pasaulinis Dievo gailestingumo kongresas - Bogotoje 2014 metais


Kolumbijos vyskupų konferencija pranešė, jog sekantis Pasaulinis Dievo gailestingumo kongresas įvyks Bogotoje 2014 metais. Kolumbijos sostinėje rengiamas Pasaulinis Dievo gailestingumo kongresas įvyks per Žolinę, nuo rugpjūčio 15 iki 19. Iš eilės trečiojo Kongreso organizaciniam komitetui vadovauja Istima Tado vyskupijos ganytojas, vyskupas Julio Hernando Garcia, praneša katalikiška žinių agentūra CNS. Antrasis pasaulinis Dievo gailestingumo kongresas įvyko Krokuvoje 2011 metais. Pirmasis, Romoje, įvyko 2008 metais.

Anot vyskupo Hernando Garcia, Kolumbijos išgyvenamos bėdos ir sunkumai yra tokie dideli, jog tokio pobūdžio kongresas negali būti vien tiktai pamaldumo išraiška. Jam reikia taip pat socialinės transcendencijos, o tai reikia politinius ir socialinius įsipareigojimus ir labai konkrečią tikrovę.

Vienos arkivyskupas kard. Christoph Schoenborn, Dievo gailestingumo kongresų pirmininkas pažymėjo, jog suvažiavimas Bogotoje suteikia nepaprastą galimybę Kolumbijai, nes krašte vyksta susitaikymo ir taikos procesas. Kuo plačiau paplis Dievo gailestingumo žinia, tuo bus paprasčiau žmonėms visai tai išgyventi, pažymėjo Austrijos kardinolas.

Kolumbija jau penkis dešimtmečius yra nuolatiniame pilietinio karo stovyje. Nors tiesioginių smurto išpuolių pavojus sumažėjo ypač per pastarąjį dešimtmetį, tačiau milijonai žmonių tebėra verčiami kentėti nuo teroristinių ginkluotų veiksmų tarp didžiųjų žemvaldžių interesus ginančių gaujų iš vienos pusės ir valdžiai maištaujančių marksistinių pajėgų kitos.

Pasak Kolumbijos gynybos ministerijos, 2000 metais pusė visų Kolumbijos 1100 municipalitetų kentėjo nuo teroristinių užpuolimų arba neteisėtų ginkluotųjų grupių buvimo. 2012 metais tik apie 11 procentų municipalitetų patyrė grėsmingas situacijas. Be to, per tą patį laikotarpį pagrindinės sukilėlių grupuotės FARC pajėgos sumažėjo per pus, tuo metu demobilizuotų sukarintų organizacijų atstovai prarado turėtą svarbą ir pradėjo daugiau reikštis Bacrim nusikalstamo pasaulio gaujų veikloje.

Jei dauguma krašto gyventojų jau gali šiek tiek atsikvėpti po konfliktinėje situacijoje, tačiau dar apie penki milijonai Kolumbijos gyventojų kenčia nuo FARC sukilėlių arba Bacrim grupuočių primestos vietinės valdžios. Kolumbijos vyriausybė siekia galutinai demobilizuoti FARC ir nors vyksta taikos pokalbiai, nepritaria paliaubų susitarimui su FARC.

Pasak Kolumbijos vyskupų, kraštui reikia atlaidumo. Atleidimas yra svarbus tikėjimo aspektas. Žmogaus širdyje turi užgimti taikos, susitaikymo ir atleidimo noras, reikalaujantis, kad rodytume gailestingumą, pažymėjo episkopato sekretorius, vysk. Jose Daniel Falla Robles. Jis pripažino, jog niekas nežino, kaip galės pasibaigti taikos procesas. Visi norėtų žinoti, tačiau gailestingumo kongresas tikrai rūpinsis šiuo reikalu. Nesvarbu, ar taikos susitarimas bus pasirašytas ar ne, tačiau Bažnyčios pareiga dirbti vardan gailestingumo.

Mūsų pareiga - priartėti prie kiekvieno žmogaus kentėjimų, tvirtino vyskupas Falla Robles ir pridūrė: Gailestingumas reiškia nuoširdų priartėjimą prie kenčiančiųjų, prie vargstančių žmonių, neteisingumo situacijų, prie šeimų, kurios dėl smurto krašte neteko visko. Reikia sukurti priartėjimo prie kenčiančiųjų mentalitetą, - samprotavo Kolumbijos vyskupas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.