2013-08-12 14:55:02

Posolstvo pápeža k Národnému týždňu rodiny v Brazílii


Včera sa v Brazílii začal Národný týždeň rodiny na tému „Odovzdávanie viery a kresťanská výchova v rodine“. Organizátorkou iniciatívy konanej od 11. do 17. augusta 2013 je Konferencia biskupov Brazílie. Komuniké biskupov – odvolávajúc sa na dokument z Aparecidy – pripomína, že rodina «je jedným z najcennejších pokladov Latinskej Ameriky a je kapitálom celého ľudstva».
Pápež František vo svojom posolstve brazílskym rodinám povzbudzuje rodičov v ich vznešenom a náročnom poslaní. Ako píše, oni sú prvými spolupracovníkmi Boha v základnom smerovaní života a garantmi dobrej budúcnosti. Z tohto dôvodu je dôležité, aby «rodičia pestovali spoločné praktizovanie viery v rodine, aby tak sprevádzali dozrievanie ich detí vo viere» (Lumen Fidei, 53). Preto sú povolaní odovzdávať slovami, ale najmä skutkami základné pravdy o živote a ľudskej láske vo svetle Božieho zjavenia. Osobitne sú povolaní čeliť kultúre odsúvania, ktorá relativizuje hodnotu ľudského života, a svojim deťom vštepiť povedomie, že život ako Boží dar musí byť vždy obraňovaný, pretože je zárukou budúcnosti. Svätý Otec v posolstve brazílskym rodinám tiež pripomína starostlivosť o seniorov, ktorí sú živou pamäťou ľudstva a nositeľmi životnej múdrosti. –jk–
All the contents on this site are copyrighted ©.