2013-08-12 15:12:09

Pāvests: Vai mūsu sirdis ilgojas pēc Jēzus?


Mums ir vajadzīgas sirdis, kas ilgotos tikties ar Jēzu un iegūt to dārgumu, par kuru runā svētdienai paredzētais Evaņģēlija fragments. Apcerē pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” Francisks uzsvēra, ka Jēzus dod mums svarīgus norādījumus attiecībā uz dzīves veidu gaidot Dieva Valstības atnākšanu. Viņš mudina nepiesaistīt sirdis šīs pasaules labumiem, paļauties Dieva apredzībai un būt nomodā. Jēzus māca ceļā uz Jeruzalemi, kur Viņu gaida ciešanas, nāve un augšāmcelšanās. Viņa gatavība pieņemt šādu likteni aicina arī mūs būt iekšēji brīviem, “jo, kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirdis.”

“Sirds, kura ilgojas... Katram no mums ir kaut kādas ilgas, un nabadzīgi tie, kuriem tādu nav! – teica Francisks. – Kristietis ilgojas satikt Jēzu, kas ir mūsu dzīve, prieks un laime. Vēlos uzdot jums divus jautājumus. Padomājiet un savas sirds klusumā atbildiet: Vai tava sirds ir ilgu pilna, vai arī tā ir aizslēgta, aizmigusi un nejūtīga? Un otrs jautājums: Kur ir tava manta, ko vēlies iegūt? Kas ir tas pats svarīgākais un dārgākais, kas pievelk tavu sirdi kā magnēts? Kas saista tavu sirdi? Vai vari atklāti pateikt, ka to saista Dieva mīlestība un vēlme darīt labu citiem? Vai tu to vari pateikt? Meklēsim atbildes savā sirdī.”

Uzrunas turpinājumā Svētais tēvs skaidroja, ka kādam vissvarīgākais ir darbs un ģimene. “Jā, tā ir taisnība. Bet kāds spēks vieno ģimeni? Mīlestības spēks, – teica pāvests. Tikai mīlestība piešķir jēgu mūsu ikdienas darbam un palīdz pārvarēt visas grūtības. Esam aicināti dzīvot mīlestībā, ko Dievs ir iesējis mūsu sirdīs. Kas ir Dieva mīlestība? Tai ir savs vārds un seja: Jēzus Kristus. Dieva mīlestība atklājas Jēzū, jo mēs nevaram mīlēt tukšu ideju – uzsvēra pāvests. – Mēs mīlam konkrētu personu, un šī persona ir Jēzus, Dieva Tēva dāvana. Mīlestība piešķir mūsu dzīvei skaistumu un vērtību. Tā stiprina ģimeni un palīdz īstenot sevi darbā, skolā, draudzībā, mākslā. Mīlestība piešķir jēgu arī mūsu negatīvajai pieredzei, ļaujot pacelties tai pāri, lai nekļūtu par ļaunuma, naida un atriebības ķīlniekiem, bet ietu tālāk, atverot mūsu sirdis cerībai. Tieši Dieva mīlestība atver mūsu sirdis cerībai, debesīm, šīs zemes svētceļojuma galamērķim. Šādā veidā patieso nozīmi iegūst visas grūtības. Dieva mīlestībā nozīmi iegūst arī mūsu grēki, jo caur Jēzu Kristu mēs saņemam piedošanu.

Pāvests atgādināja, ka nabadzības Evaņģēliju savā dzīvē pilnībā ir īstenojusi svētā Klāra, kuras piemiņas diena tiek atzīmēta 11. augutā. Svētais tēvs runāja arī Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem, kurus atzīmēsim 15. augustā. Šajā dienā Kastelgandolfo draudzes dievnamā Francisks svinēs Svēto Misi un kopā ar svētceļniekiem skaitīs lūgšanu “Kunga eņģelis”.

S. Krivteža / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.