2013-08-08 17:52:20

Vatikane dar labiau sustiprinta finansų priežiūra


Popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį laišką motu proprio, kuriuo papildomos ir praplečiamos kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir masinio naikinimo ginklų platinimu normos, kurios buvo įvestos popiežiaus Benedikto XVI motu proprio, paskelbtu 2010 m. gruodžio 30 d.

Naujuoju potvarkiu nustatoma, kad visos lig šiol Vatikano Miesto Valstybėje galiojančios šios srities normos, nuo dabar galios visoms Romos Kurijos dikasterijoms ir visoms institucijoms, pavaldžioms Šventajam Sostui, o taip pat pelno nesiekiančioms organizacijoms, turinčioms kanoninio juridinio asmens statusą ir registruotoms Vatikane. Naujuoju motu proprio įkuriamas Finansinio saugumo komitetas, kuris koordinuos visų Šventojo Sosto ir Vatikano institucijų veiklą šioje specifinėje srityje. Be to, papildomi įgaliojimai suteikiami jau porą metų veikiančiai Finansinės informacijos tarnybai. Atsižvelgiant į Europos Tarybos Moneyval komiteto rekomendaciją, ši tarnyba nuo dabar vykdys taip pat rizikos ribojimo priežiūros funkcijas. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.