2013-08-08 16:13:34

A Katolikus Egyház Katekizmusa – P. Dariusz Kowalczyk SJ sorozata


RealAudioMP3 34. elmélkedés – az egyház egy, szent, katolikus és apostoli

Az Apostoli Hitvallásban megvalljuk az egy, szent, katolikus és apostoli egyházat. A katekizmus megállapítja erről a négy alapvető tulajdonságról, hogy az „egyház nem önmagából veszi őket; Krisztus az, aki a Szentlélek által adja egyházának” (811. pont), hogy ilyen legyen.

Az egyház egy kezdettől fogva, vagyis Alapítója, Jézus Krisztus, valamint lelke, vagyis a Szentlélek révén, aki a „hívőkben lakozik” (vö. 813. pont).

Melyek ennek az egységnek és egyediségnek a kötelékei? A katekizmus három alapvető köteléket jelöl meg: az egyetlen hit megvallása, az istentisztelet, főleg a szentségek közös ünneplése, valamint az apostoli utódlás az egyházi rend szentsége által (vö. 815. pont). A II. Vatikáni Zsinat azt tanítja, hogy Krisztus egyetlen egyháza „a katolikus egyházban áll fenn, vagyis a Péter utóda meg a vele közösségben élő püspökök által kormányzott egyházban” (Lumen gentium, 8). Krisztus ugyanis nem alapított sok, különféle egyházat, hanem csak egyet, Péterét.

Az egyház, sajnos nem kevés szakadást szenvedett el. Ennek következtében a keresztények különböző csoportokra oszlanak: vannak katolikusok, ortodoxok és protestánsok. A katekizmusban olvassuk, hogy „Krisztus Lelke használja ezeket az egyházakat és egyházi közösségeket, mint az üdvösség eszközeit” (819. pont). És a katekizmus azonnal hozzáteszi, hogy ezeknek az eszközöknek az ereje „a kegyelemnek és igazságnak abból a teljességéből ered, amelyeket Krisztus a katolikus egyházra bízott” (819. pont).

Hogyan keressük az elvesztett egységet anélkül, hogy gyengítenénk saját önazonosságunkat? Újból folytatni kell az ökumenikus kezdeményezéseket. A teljes egység azonban nem lehetséges másként, csak mint Krisztus ajándéka, aki imádkozik az Atyához, „hogy egyek legyenek ők is bennünk”. Azonban az, hogy „egyek legyenek” nem jelenti azt, hogy a különböző keresztény felekezetek egyetlen kongregációt alkotnak. Az egység helyreállítására való törekvés nem lehet egy ideológia, amely relativizmushoz vezet, hanem minden keresztény szívének megtérését jelenti.


(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.