2013-08-07 17:03:44

Pranciškus: vieningai žengti pirmyn


Antradienio popietę Šventasis Tėvas Pranciškus užėjo į Vatikano bazilikos grotas pasimelsti prie popiežiaus Pauliaus VI kapo, jo mirties 35 metų sukakties proga. Po asmeninės maldos prie Vatikano II susirinkimą užbaigusio popiežiaus kapo, Šventasis Tėvas Pranciškus susitiko su grupe jaunimo iš šiaurės Italijos Brescia vyskupijos, iš kurios kilęs taip pat Paulius VI.

Jauni piligrimai iš šiaurės Italijos atkeliavę į Rieti provincijos vietovę Poggio Bustone, likusį kelią iki Romos ėjo pėsčiomis, per savaitę nueidami apie 140 kilometrų senuoju piligrimų keliu Via Francigena. Jaunų Pauliaus VI kraštiečių piligriminė kelionė buvo skirta apmąstyti jų atsiliepimą į dvasinį pašaukimą ir drauge, paminėti Pauliaus VI mirties metines.

Grupės vadovas ir dvasios tėvas kun. Alessandro Tuccinardi papasakojo Vatikano radijui, kad Šventasis Tėvas Pranciškus susitiko su piligrimais iš Brešios prie savo namų, Šv. Mortos namų kieme Vatikane. Popiežius su visais asmeniškai pasisveikino, domėjosi pasirinktu pašaukimu, klausėsi jaunimo įspūdžių iš Pasaulinės Jaunimo dienos Rio de Žaneire. Kai kas prisiminė kai kurias Šventojo Tėvo Rio de Žaneire pasakytas mintis. Grupės atstovai Pranciškui įteikė iš Brešios jam atvežtą druskinę, nes jis pats kalbėdamas jaunimui Pasaulinėje jaunimo dienoje sakė, kad Bažnyčios atsinaujinimas prasideda nuo jaunimo, kuris turi kasdienį gyvenimą nuolat pasūdyti tikėjimo, vilties ir meilės druska.

Pasak kun. Tuccinardi, Šventasis Tėvas jaunimą drąsino gyventi, ne žaisti, nes lengvabūdiškas gyvenimas yra liūdnas; reikia visaverčio ir rimto gyvenimo, kuris suteikia džiaugsmą. Gyvenime reikia atsakomybės. Kai Bažnyčioje trūksta pašaukimų, tai visuomet pastebima ir pajuntamas jų visų poreikis, kad visi kartu vėl galėtų vieningai žengti pirmyn, pasakojo grupės vadovas perduodamas Šventojo Tėvo Brešios jauniesiems piligrimams pasakytus žodžius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.