2013-08-07 17:04:49

Paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šiemetinės Pasaulinės misijų dienos proga


Misijų diena kasmet minima priešpaskutinį spalio mėnesio sekmadienį - šiemet tai bus spalio 20-oji. Tai bus pirmoji šio pontifikato Misijų diena ir popiežius Pranciškus laišką šia proga skelbia pirmą kartą.

Pasaulinių misijų dienų tradicija siekia popiežiaus Pijaus XI laikus. Idėją įvesti tokį minėjimą į visos Bažnyčios kalendorių jam pasiūlė Sardinijos salos Sassari kunigų seminarijos Misijų būrelio nariai. Supažindintas su seminaristų siūlymu, Popiežius ilgai negalvodamas pritarė ir jau 1927 m. spalį pirmą kartą visoje Bažnyčioje buvo minima „Pasaulinė misijų diena tikėjimo skelbimui“.

Kai mūsų tikėjimas brandus ir tvirtas, tuomet mes norime ir sugebame juo dalintis su kitais žmonėmis, - rašo popiežius Pranciškus savo žinioje, paskelbtoje besiruošiant minėti šių metų Pasaulinę misijų dieną. Šiemet ji bus švenčiama spalio 20 d., besibaigiant Tikėjimo metams. Šiame kontekste Popiežius primena, kad krikščionių tikėjimas yra skirtas visiems ir dėl to mes negalime tikėjimo savintis, laikyti tik sau patiems, bet privalome juo dalintis su visais žmonėmis.

Popiežius Pranciškus tai pat primena, kad visi pakrikštytieji yra atsakingi už Bažnyčios misiją ir kad misionieriškumas yra svarbus krikščioniškojo gyvenimo bruožas. Evangelizavimo misija susiduria su kliūtimis ir, deja, ne tik išorinėmis. Ir mes patys dažnai esame nepakankamai uolūs krikščionys, Gerosios Naujienos skelbimui trukdo mūsų atvėsimas, džiaugsmo, drąsos, vilties stoka. Kai kas netgi mano, kad Evangelijos tiesos skelbimas nesuderinamas su žmogaus laisve. Atremdamas šį priekaištą, popiežius Pranciškus primena, kad būtent žmogaus laisvė, jo išvadavimas buvo Kristaus atėjimo į pasaulį tikslas. Kristus atėjo grąžinti laisvę kiekvienam žmogui ir tęsti šią jo misiją jis įpareigojo mus, jo sekėjus. Ir iš tiesų, - rašo Popiežius, - gana pasižiūrėti į pasaulį, kad įsitikintume, jog kur neskelbiama Evangelija, ten greit įsigali prievarta ir melas.

Popiežius taip pat primena, kad vienas svarbių evangelizavimo misijos bruožų yra bažnytiškumas, skelbimas Bažnyčioje ir su Bažnyčia. Evangelijos žinios ypatingai reikia mūsų laikais, kupinais įvairiausių sunkumų ir krizių. Šiuolaikiniam žmogui reikia šviesos, reikia patikimų orientyrų, kurių padėtų jam keliauti per pasaulį. Tokia patikima šviesa yra Kristus.

Popiežiaus žinioje, paskelbtoje besiruošiant šių metų Pasaulinei misijų dienai, paminėti taip pat ir tie krikščionys, kurie kenčia sunkumus ar yra persekiojami dėl tikėjimo. Jie yra drąsūs liudytojai, su apaštališka ištverme keliantys sunkumų naštą ir kenčiantys naujus persekiojimus. Jie, dėl ištikimybės Kristui rizikuodami netgi gyvybe, mums liudija, jog šiandien Bažnyčia turi galbūt daugiau kankinių negu pirmaisiais krikščionybės amžiais. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.