2013-08-04 12:24:32

Sekmadienio vidudienį Pranciškus kalbėjo apie prieš savaitę Rio de Žaneire pasibaigusias Pasaulio jaunimo dienas (+video)


Sveikindamas maldininkus sekmadienio vidudienio maldos proga susirinkusius į Šv. Petro aikštę, Šventasis Tėvas priminė, kad sekmadienį prieš savaitę jis dar buvo Rio de Žaneire, kur tą dieną buvo užbaigiamos Pasaulio jaunimo dienos. Manau, - sakė Popiežius, - kad visi kartu turime dėkoti Viešpačiui už tą susitikimą, kuris buvo didžiulė dovana Brazilijai, Lotynų Amerikai ir visam pasauliui. Tai buvo dar vienas naujas per žemynus su Kristaus kryžiumi keliaujančio jaunimo piligrimystės etapas. Neturime niekada užmiršti, kad Pasaulio jaunimo dienos tai ne fejerverkų šventė, ne tik entuziazmo momentai, bet visų pirma atkarpos ilgos kelionės, prasidėjusios 1985 m. popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva. Jis įteikė jaunimui Kryžių ir pasakė: eikite ir aš eisiu su jumis! Ir iš tiesų taip buvo. Paskui šioje jaunimo piligrimystėje dalyvavo ir popiežius Benediktas, o dabar, Dievas leido ir man dalyvauti šios piligrimystės etape Brazilijoje. Visada atsiminkime: jaunimas seka ne popiežių, bet Jėzų Kristų, neša jo Kryžių. Popiežius vadovauja ir lydi jaunimą šioje tikėjimo ir vilties kelionėje. Tad dėkoju visiems jaunuoliams, kurie dalyvavo, net jei teko aukotis. Dėkoju Viešpačiui taip pat ir už susitikimus su tos šalies ganytojais ir Brazilijoje gyvenančia Dievo tauta, su valdžios atstovais ir savanoriais. Viešpats teatlygina visiems kas savo darbu prisidėjo prie šios didžios šventės.

Norėčiau jus paprašyti kartu su manimi melstis, - sakė popiežius Pranciškus, - kad jaunimas, dalyvavęs Pasaulio jaunimo dienose, šia patirtimi dalintųsi savo kasdieniame gyvenime, kad ši patirtis įkvėptų kasdienį elgesį, taip pat svarbiuosius gyvenimo pasirinkimus, atsiliepiant į kiekvienam asmeniškai skirtą Viešpaties kvietimą. Šiandien liturgijoje skamba provokuojantys Koheleto žodžiai: „Tuštybių tuštybė... viskas tuštybė“ (1,2). Jaunimas ypatingai jautrus dažnai mus supančiai tuštumai - prasmės nebuvimui ir vertybių stokai. Deja, jaunimas dažnai sumoka tos tuštumos kainą. Bet jei savo kelyje jaunimas sutinka Jėzų, jei susitinka su juo didžiojoje šeimoje, kuri yra Bažnyčia, širdys prisipildo džiaugsmo, prisipildo tikros gyvybės, to didžiojo gėrio, kuris nepraeina ir nesugenda.

Visi tai matėme jaunimo veiduose Rio de Žaneire, - sakė popiežius Pranciškus. Ši patirtis turi įveikti kasdieninę tuštybę, beprasmybės nuodus, pasklidusius mūsų visuomenėse, kurios įtikėjusios pelno siekimu ir turtais, vilioja jaunimą konsumizmo iliuzija. Šios dienos Evangelija mus sako, jog absurdiška laimės ieškoti turtuose. Turtuolis sako sau pačiam: „Mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk! O Dievas jam tarė: Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?“ (Lk 12,19-20). Tikrasis turtas yra Dievo meilė, kuria dalijamasi su broliais. Kas taip gyvena, nebijo mirties, to širdis rami. Šį savo prašymą paveskime Mergelės Marijos užtarimui.

Po kartu su maldininkais sukalbėtos Viešpaties Angelo maldos, Šventasis Tėvas priminė šį sekmadienį liturginiame kalendoriuje minėtą šv. Joną Mariją Vianėjų ir paprašė melstis už visus kunigus ir ypač klebonus. Popiežius taip pat priminė, kad antradienį, rugpjūčio 6-ąją, Viešpaties Atsimanymo šventės dieną, sukanka 35 metai nuo garbingojo Dievo tarno popiežiaus Pauliaus VI mirties. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.