2013-08-03 12:00:14

Watykan: ks. Krajewski arcybiskupem


Obecny od lat u boku trzech papieży jako ich ceremoniarz ks. Konrad Krajewski będzie papieskim jałmużnikiem. Jego nominacji Ojciec Święty dokonał przy okazji przeniesienia z tej funkcji abp. Guido Pozzo z powrotem na stanowisko sekretarza Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. Włoski duchowny był nim już w latach 2009-2012, czyli do momentu podporządkowania komisji zajmującej się dialogiem z lefebrystami Kongregacji Nauki Wiary.

Z kolei na wakujące miejsce papieskiego jałmużnika został mianowany właśnie ks. Krajewski. Jest on kapłanem archidiecezji łódzkiej, specjalistą w zakresie liturgiki. Ma 49 lat. W Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych pracował od 1998 r. Obecnie stanie na czele Urzędu Dobroczynności Apostolskiej, który zajmuje się w imieniu Papieża drobnymi dziełami miłosierdzia na terenie Rzymu oraz wydawaniem wiernym specjalnych błogosławieństw. Mianując ks. Krajewskiego na to stanowisko Ojciec Święty podniósł go dogodności arcybiskupiej ze stolicą tytularną w Benewencie w północnej Afryce.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.