2013-08-05 16:52:21

Hirosimos ir Nagasakio minėjimai, malda už taiką


1945 metų rugpjūčio 6 dieną JAV kariuomenė numetė atominę bombą Hirosimoje, o po trijų dienų, rugpjūčio 9-ąją Nagasakyje. Akimirksniu žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, dar dešimtys tūkstančių buvo sužaloti visam gyvenimui. Iki pat šios dienos keliami klausimai, ar pasauliui reikėjo tokios galios destrukcijos pavyzdžių.

Mažiau žinoma, kad Hirosima ir Nagasaki buvo dideli krikščionių centrai nuo pat pirmojo Japonijos evangelizavimo amžiaus. Čia gimusi ir išaugusi krikščionių bendruomenė vėliau patyrė didelius ir kruvinus persekiojimus, centrinei valdžiai ją traktuojant kaip pavojų savo stabilumui. Ypač Nagasaki buvo katalikybės centras. Nagasaki vyskupiją 1927 metais pradėjo valdyti pirmasis japonų vyskupas. Atominės bombos sprogimas tiesiogine žodžio prasme sunaikino vieną iš didžiausių Japonijos katalikų bendruomenių.

„Atsiminti praeitį reiškia įsipareigoti ateičiai“, keliskart pakartojo palaimintasis Jonas Paulius II, 1981 metų vasario 25 dieną lankydamasis Hirosimoje, Taikos memoriale.

Atsiminti Hirosimą reiškia užkirst kelią branduoliniam karui. Atsiminti Hirosimą reiškia įsipareigoti taikai. Prisiminti tai, ką iškentė šio miesto žmonės reiškia atnaujinti mūsų tikėjimą žmogumi, jo sugebėjimu daryti gera, jo laisve pasirinkti tai, kas teisinga, jo ryžtu nelaimę paversti nauja pradžia. Prieš žmogaus sukurtą katastrofą, kuo yra kiekvienas karas, reikia kartoti ir kartoti, dar ir dar kartą, jog karo griebimasis nėra būtinas ar neišvengiamas. Ideologijų, lūkesčių, poreikių skirtumai gali ir turi būti išspręsti kitomis priemonėmis. Žmonija turi atsakomybę prieš save pačią reguliuoti nesutarimus taikiais būdais. (...) Yra svarbu, kad problemos būtų sprendžiamos pagal lygybės ir teisingumo etinius principus, - tuosyk kalbėjo popiežius, paskelbęs kvietimą taikai visam pasauliui.

Nuo to šio kvietimo kiekvienais metais Japonijos ganytojai rengia maldos ir piligrimystės susitikimus dėl taikos kiekvienoje vyskupijoje. Yra rengiamos Dešimt maldos dienų už taiką, kurių metu meldžiamasi už atominių bombų aukas, taip pat deklaruojama karo beprotystė ir stengiamasi tapti taikos nešėjais.

Šiais metais Japonijoje lankosi ir Popiežiškosios taikos ir teisingumo tarybos pirmininkas kardinolas Peter Turkson, kuris dalyvaus įvairiuose maldos ir diskusijų susitikimuose, vyksiančiuose rugpjūčio 5- rugpjūčio 9 dienomis tiek Hirosimoje, tiek Nagasakyje, ne tik tarp krikščionių, bet ir tarp įvairių religijų išpažinėjų.

Japonijos vyskupai visus kviečia dar kartą perskaityti Jono Pauliaus II kvietimą taikai, tokį reikalingą ir šiandien. 50-ųjų išleidimo metų proga japonų kalba buvo išspausdintas atnaujintas ir pataisytas popiežiaus Jono XXIII dokumentas, enciklika „Pacem in terris – Taika žemėje“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.