2013-08-02 14:12:36

Posolstvo pápeža Františka moslimom


Kresťania a moslimovia sú povolaní k vzájomnému rešpektovaniu „náboženstva toho druhého, jeho náuky, symbolov a hodnôt“ a v tomto smere majú vychovávať aj svoju mladú generáciu. Toto je obsahom posolstva pápeža Františka adresovaného bratom moslimom pri príležitosti ich ukončenia Ramadánu. Na rozdiel od minulosti, keď bola príprava posolstva záležitosťou Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, tohtoročné posolstvo si želal osobne napísať pápež František. Islamský mesiac pôstu vyvrcholí vo štvrtok 8. augusta slávením sviatku „Id al-Fitr".

Témou posolstva je „Podpora vzájomného rešpektu prostredníctvom vzdelávania“. Ako vyplýva z názvu, jeho kľúčovým slovným spojením je práve „vzájomný rešpekt“. „Rešpekt znamená zaujať taký láskavý postoj k ľuďom, ktorým podporíme ohľad a úctu. Vzájomný rešpekt znamená, že tu nejde o jednosmerný proces, ale o niečo, o čo sa spoločne delia obe strany,“ uvádza pápež František. Veľká zodpovednosť v tomto smere podľa neho spočíva na rodinách, školách, učiteľoch náboženstva a médiách. „Musíme vychovávať našich mladých k tomu, aby uvažovali a hovorili s rešpektom o iných náboženstvách a ich prívržencoch, a predchádzali tak zosmiešňovaniu alebo ohováraniu náboženského presvedčenia a praktizovania viery iných,“ uvádza sa v závere posolstva adresovaného „moslimom na celom svete“. –mf–
All the contents on this site are copyrighted ©.