2013-08-02 16:12:35

Nagyboldogasszony ünnepén Írországot Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába ajánlják


Az írországi püspöki konferencia tájékoztatása szerint Mária mennybevételének ünnepén kerül sor a szertartásra, amelyet Seán Brady bíboros, ír prímás, Armagh érseke vezet Knock Mária-kegyhelyén az ország püspökeinek, papjainak és világi híveinek jelenlétében. Az ima Írország családjait, otthonait és egyházmegyéit Jézus oltalmába ajánlja Mária Szeplőtelen Szívén keresztül és azért fohászkodik hozzá, hogy őrködjön Írország ifjúságán.

Miközben az egyetemes egyház a Hit évét ünnepli, amelyet XVI. Benedek hirdetett meg, hogy megemlékezzenek a II. Vatikáni Zsinat megkezdésének 50. évfordulójáról. Indokolt tehát, hogy a Felajánlási Ima emlékeztessen Máriára, a hit asszonyára, aki elsődleges példa és modell a hit számára és kérje imáit az ország népéért.

Brady bíboros a következőket nyilatkozta a Felajánlási Imáról: „Ferenc pápa a hitről szóló enciklikájában arra szólít fel bennünket, hogy forduljunk Máriához, az egyház és hitünk Anyjához”. A bíboros örömmel nyugtázta az ír katolikus főpásztorok döntését, amelyet júniusi ülésükön hoztak arra vonatkozóan, hogy felajánlják Írországot Mária Szeplőtelen Szívének.

Seán Brady augusztus 15-én kérni fogja Mária anyai áldását az ország népére. Mária mennybevételének ünnepe a legfontosabb nap Knock szentélyében. Minden évben ekkor kezdik el a novénát, a kilenc napig tartó imát az ország minden részéből érkezett püspökök, papok és világi hívek részvételével. Az ír prímás mindenkit arra kér, hogy csatlakozzon ehhez a csodálatos ájtatossághoz.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.