2013-08-02 16:52:22

Caritas Internationalis 2012 metų atskaita. Globalizacijos ekonomikos nėra kaip vėjas, jos gali būti reguliuojamos


Caritas Internationalis, 164 nacionalinių Caritas organizacijų, veikiančių 200 valstybių, konfederacija, vykdanti katalikų Bažnyčios humanitarinę, artimo meilės, pagalbos vystymuisi misiją, paskelbė ataskaitą apie svarbiausius 2012 metų įvykius.

Tai yra pasaulis, kuriame kiekvieną valandą maždaug trys šimtai vaikų miršta nuo badmiriavimo ir beveik milijardas žmonių neturi priėjimo prie švaraus vandens. Tuo pat metu pasaulyje gyvena virš 1200 milijardierių, daugiau negu bet kada anksčiau, pristatydamas ataskaitą rašo kardinolas Oscar Rodriguez Maradiaga, Caritas Internationalis pirmininkas.

Esame piktinami, kad milijonai mūsų brolių ir seserų gyvena kraštutiniame skurde turtingųjų pasaulyje. Tačiau esame pilni vilties, nes esame pirmoji karta, kuri turi priemones pakeisti sistemą, kuri juos išlaiko skurdžiais.

Atsiliepdama į Evangelijos kvietimą, Bažnyčia per visą savo istorija darbavosi dėl ir greta pasaulio vargingiausiųjų. Pasirinkdamas savo vardą, popiežius Pranciškus sakė, kad šv. Pranciškus Asyžietis yra taikos, asketiškumo ir neturto simbolis. Popiežius sakė, kad jis nori neturtingos Bažnyčios ir Bažnyčios dėl vargšų.

Caritas organizacijos yra Bažnyčios diakonijos (tarnystės) išraiška, rašo kardinolas Rodriguez Maradiaga, primindamas Bažnyčios darbus bado kamuojamoje vakarų Afrikoje, karo siaubiamoje Sirijoje, nuo žemės drebėjimo nukentėjusiame Haityje. Tačiau pagalbos tiekimas yra nepakankamas. Reikia sulaužyti skurdo ciklą.

Kiekvienas turėtų gauti lygią prieigą prie paslaugų ir galimybių. Todėl Caritas agituoja už prieigą prie maisto, už migrantų, ypač moterų, apsaugą, už aplinkos naikinimo stabdymą.

Globalizacijos ekonomikos sukūrė laimėtojus ir pralaimėtojus, paaštrindamos jau egzistavusias nelygybes. Tačiau globalizacija nėra lyg vėjas, ji gali būti reguliuojama. Mūsų didžiausias iššūkis, priduria kardinolas Rodriguez Maradiaga, galbūt nėra skurdas ar ekonominė krizė, tačiau sekuliarizmo daugelyje pasaulio kraštų plitimas, lemiantis tikėjimo praradimą ir individualizmo prieš bendruomenę triumfą, prarandant etinius principus. Tačiau gyvenimas pagal Dievo Žodžio tiesą gali įveikti mūsų amžiaus dvasinį skurdą ir padėti kurti pasaulį, kuriame gyventume kaip broliai ir seserys taikoje.

Caritas Internationalis ataskaitoje vardijami svarbiausi atvejai, kuriais ši organizacija teikė vienokią ar kitokią pagalbą. Jau dešimtmečiais tęsiasi krizė Kongo Demokratinėje Respublikoje – čia yra daug žmonių, kurie gimė, užaugo ir patys jau pagimdė vaikus pabėgėlių stovykloje. Konfliktai šalyje gimdo ne tik pabėgėlių bangas. Daug vaikų paversti kareiviais, tūkstančiai moterų ir merginų buvo išprievartautos. Caritas teikia visokeriopą pagalbą ir šiose srityse. Daug pastangų Caritas deda, kad padėtų taikos procesui Pietų Sudane, neseniai išėjusiam iš siaubingo karo, kainavusio du milijonus gyvybių. Caritas ir kitos katalikiškos organizacijos šioje šalyje daug daro dėl vaikų ir jaunimo švietimo. Vakarų Afrikoje, kenčiančioje badą dėl sausros ir tarptautinių spekuliacijų, Caritas padeda maždaug 700 000 asmenų. Tūkstančiams žmonių, kurie neteko visko ir kuriems reikia visokeriopos pagalbos, Caritas padeda ir Sirijoje, kurioje vyksta pilietinis karas. Toliau teikiama pagalba būstų ir infrastruktūros atstatymui Haityje, nusiaubtam žemės drebėjimo.

Iš viso 2012 metais Caritas Internationalis vykdė 44 skubios ar ilgalaikės pagalbos programas 34 valstybėse, suteikė pagalbą pusketvirto milijono asmenų už maždaug 64 milijonus eurų. Daugybę paskirų ir autonomiškų programų vykdo nacionalinės Caritas organizacijos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.