2013-07-31 16:40:22

Słowenia: dymisja dwóch arcybiskupów


Ojciec Święty przyjął rezygnacje złożone przez ordynariuszy obu archidiecezji Słowenii: Lublany i Mariboru. Arcybiskupi Anton Stres i Marjan Turnšek złożyli je na mocy kanonu 401 par. 2. Kodeksu Prawa Kanonicznego. Odnośny zapis mówi o obowiązku złożenia rezygnacji przez biskupa diecezjalnego, „który z powodu choroby lub innej poważnej przyczyny nie może w sposób właściwy wypełniać swojego urzędu”. Jak poinformowała nuncjatura apostolska w Lublanie, ową przyczyną jest „poważna sytuacja ekonomiczna, w jakiej znalazła się archidiecezja mariborska”. Wyrażono przy tym nadzieję, że te dymisje „przyczynią się do odnowy życia Kościoła w Słowenii”.

Warto wyjaśnić, że chodzi tu o szereg nieprzemyślanych inwestycji finansowych, jakich w ubiegłych latach dokonała archidiecezja w Mariborze, gdzie obaj dotychczasowi metropolici, Stres i Turnšek, pełnili poprzednio funkcję arcybiskupów koadiutorów. Doprowadziło to do niewyobrażalnego zadłużenia Kościoła na sumę ok. 800 mln euro. Sprawa ta jest również przedmiotem dochodzenia sądowego w Słowenii, a obaj hierarchowie znaleźli się w kręgu podejrzeń. Ich podpisy figurują bowiem na dokumentach związanych z zaciąganiem kolejnych kredytów przez podmioty należące do archidiecezji mariborskiej.

Przyjąwszy ich rezygnacje, Papież mianował administratorów apostolskich obu archidiecezji. Zostali nimi biskupi Andrej Glavan – w Lublanie i Stanislav Lipovšek – w Mariborze. Pozostają oni równocześnie ordynariuszami swoich dotychczasowych diecezji Novo Mesto i Celje. Po ogłoszeniu rezygnacji i papieskich nominacji Konferencja Episkopatu Słowenii na swej sesji plenarnej wybrała pierwszego z tych biskupów swoim przewodniczącym, a drugiego jego zastępcą.

tc, ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.