2013-07-31 16:57:54

Popiežiaus pokalbis su žurnalistais: t. F. Lombardi SJ komentaras


Pasaulio spaudoje vis dar sulaukia atgarsių ilgasis Popiežiaus Pranciškaus pokalbis su žurnalistais, sekmadienio naktį skridusiais su juo į Romą iš Rio de Žaneiro. Humoras, tiesumas ir laisvė paveikė ne tik žiniasklaidą ir viešąją nuomonę. Vatikano spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ pakomentavo bei plačiau apžvelgė kelionės į Braziliją patirtį.

Pasak t. Lombardi, pirmas dalykas, padaręs jam įspūdį, tai buvo pokalbio ilgumas. Šis interviu vyko grįžtant po labai intensyvios savaitės, tad nežinia, kokia gali būti savijauta: ar esi gyvybingas, ar turi jėgų, ar esi labai pavargęs. Nors iš pradžių Popiežius minėjo, kad buvo šiek tiek pavargęs, visgi jis labai mielai bendravo su žurnalistais, norėjo, kad klausimai nebūtų apriboti, net jei kai kurie buvo sudėtingi ar įžūlūs. Jis bendravo nuoširdžiai ir labai spontaniškai, tai labai įtikinamas, patikimas bendravimo būdas, ką žurnalistai – kaip ir kiekvienas iš mūsų – puikiai supranta. Nieko neslėpdamas, nes nėra tokių dalykų, apie kuriuos nereikėtų pasakyti tiesos, popiežius kalbėjo labai konstruktyviai, stengdamasis, kad visi suprastų.

Paklaustas apie žiniasklaidoje pasirodžiusių pranešimų turinį, ypač susijusių su kai kuriomis etikos temomis ir tariamomis „naujovėmis“ mokyme, t. Lombardi atsakė, jog jo nuomone, esminiais klausimais popiežius labai aiškiai pabrėžė Bažnyčios tradiciją ir jos mokymą. „Esu Bažnyčios sūnus“, - pasakė Popiežius, taigi, tai reiškia, jog jis tęsia tai, ką Bažnyčia visuomet palaikė ir ko mokė. Moterų kunigystės klausimu Popiežius taip pat labai aiškiai pasakė, jog tai užvertos durys, o kalbant apie homoseksualumą, priminė Katalikų Bažnyčios katekizmo mokymą.

Pasak t. Lombardi, daugeliui daro įspūdį ir tam tikra prasme patraukia tai, jog Popiežiui būdingas labai ryškus sugebėjimas įtikinamai skelbti Dievo meilę visiems: jog niekas neturi jaustis atskirtas nuo Dievo meilės, jo gailestingumo, kuris skuba nuraminti, išgydyti žmonijos žaizdas. Popiežius Pranciškus išties jaučiasi siųstas skelbti Dievo meilės ir gailestingumo. Šiuo atžvilgiu Pranciškus yra skelbėjas, pasižymintis charizma galingai, efektyviai ir patraukliai perteikti šią meilę. Pasak Vatikano spaudos salės direktoriaus, tai bene būdingiausias Pranciškaus pontifikato bruožas.

Kalbėdamas su žiniasklaidos atstovais, popiežius vėliau prijungė klausimą apie nuodėmių atleidimą: jis priminė, kad Dievas atleidžia nuodėmes ir kai jas atleidžia – per išpažintį, iš meilės – jas pamiršta. „Tad ir mes turime sekti Viešpaties pavyzdžiu atleisdami. Tai žinomi evangeliniai palyginimai, tačiau juos reikia naujai atrasti. Manau, jog popiežius gerai supranta, jog dabartinėje visuomenėje pasitaiko tam tikras įnirtingas priekaištavimas kitiems dėl jų nuodėmių, be jokio gailesčio ar supratimo“, - sakė t. Lombardi, pridurdamas, kaip svarbu atrasti Atgailos ir Sutaikinimo sakramento prasmę, apie kurį popiežius dažnai kalba.

Prieš išvykdamas iš Rio Popiežius paminėjo, jog „Kristus visam pasauliui ruošia naują pavasarį, jaunimo dėka“. Paprašytas pakomentuoti šios frazės pranašišką aspektą, t. Lombardi atsiliepė, jog į šiuos žodžius reikėtų žvelgti platesniame kontekste. Nes jei iš jaunimo galima tikėtis pavasario ar pokyčių, tai todėl, jog jie įkvepia ir paragina kurti naujus dalykus, galbūt gražesnius, nei galėjome iki dabar. Tačiau tai nėra jaunimo idealizavimas, lyg tik jauni žmonės, patys savyje turėtų visus išteklius naujo pasaulio sukūrimui... Ne. Popiežius kalbėjo apie bendruomenės Bažnyčią ir visuomenę, kurios siektų išpildyti Dievo planą ir darbuotųsi vardan geresnės ateities, teisingesnės visuomenės.

Taigi, jaunimas yra tarsi pokyčių variklis: pasakymas „kelkite triukšmą“, reiškia, kad reikia išjudinti tai, kas sustingę. Pasak t. Lombardi, šis dialogas, kelių kartų bendradarbiavimas, o plačiau žvelgiant – skirtingų visuomenės sluoksnių bendradarbiavimas, nebus užmirštas.

T. Lombardi pridūrė, jog Popiežius daug kalbėjo apie Bažnyčią, kuri turi būti ne savitikslė, tačiau misionieriška ir atvira pasauliui. Taip pat įvyko visa eilė susitikimų, pažymėtų marginalizacijos ir kančios žyme: būtent iš šios perspektyvos reikia žvelgti į šių dienų pasaulio tikrovę. Iš vargingųjų perspektyvos, jog Bažnyčia yra vargingųjų ir dėl vargingųjų, ir tai šios kelionės metu išryškėjo labai aiškiai.

Galiausiai, Vatikano spaudos salės direktorius paminėjo ir marijinį kelionės aspektą, primindamas, kad Popiežiui būdingas pamaldumas Marijai. Šis pamaldumas yra esminis šiandienos ir visų laikų Bažnyčios bruožas, jis neša didelių vaisių. Popiežius sakė, jog: „Bažnyčia, kuri nepripažįsta moters vaidmens Bažnyčioje, taigi, nesupranta Marijos dalyvavimo paskutinėje vakarienėje su apaštalais, tai Bažnyčia, kuri pasmerkia save nevaisingumui“. Taigi žvelgiant iš vilties ir vaisingumo, kuria Bažnyčia įsipareigoja pasauliui, perspektyvos, buvo labai svarbi ir ši marijinė kelionės pradžia. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.