2013-07-30 15:15:15

Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve


Grįždamas iš savo pirmosios apaštališkosios kelionės, popiežius Pranciškus lėktuve susitiko su drauge skridusiais žurnalistais, atsakė į keletą klausimų. Tuo pačiu lėktuvu skrido 74 Vatikane akredituoti tarptautinės žiniasklaidos atstovai. Skirtingai negu Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI tarptautinių kelionių metu, kuomet tokios spaudos konferencijos paprastai būdavo surengiamos vos pradėjus kelionę, popiežius Pranciškus į žurnalistų klausimus atsakinėjo skrydžio atgal į Romą metu. Lėktuve vykusi spaudos konferencija buvo gana ilga, truko beveik pusantros valandos. Buvo paliestos įvairios temos, pradedant ką tik pasibaigusia kelione, artėjančia Jono Pauliaus II kanonizacija, ir baigiant tokiomis kaip Vatikano banko likimas ar kalbos apie gėjų lobizmą.

Pasveikinęs žurnalistus, pačioje pradžioje Šventasis Tėvas trumpai apibendrino šią savo pirmąją kelionę. Ši kelionė buvo nepaprastai graži ir dvasiškai vaisinga. Ta gausybė sutiktų žmonių liudija, jog Viešpats veikia kiekviename iš mūsų, mūsų širdyse, jog Viešpaties malonių gausa tokia didelė, kad sutikdami kitus žmones mes patiriame nepaprastai daug grožio ir gerumo. Popiežius taip pat sakė, kad jį sužavėjo brazilų meilė, nepaprastai didelė šios tautos širdis. Ir, žinoma, ta nesusikaitoma mina jaunimo. Sakoma, kad buvo susirinkę net trys milijonai. Net sunku patikėti. Nuo altoriaus pakylos Kopakabanoje iki pat įlankos galo, visas tas keturių kilometrų ruožas buvo pilnas žmonių. Rio de Žaneiro arkivyskupas sakė, kad Jaunimo dienose dalyvavo jauni žmonės iš 178 šalių. Tai iš tiesų įspūdinga, - sakė Šventasis Tėvas ir po šio įvado atsakinėjo į žurnalistų klausimus.

Pirmasis klausimas lietė Romos Kurijos reformą. Įkurta keletas komisijų. Kaip pats Šventasis Tėvas supranta pradėtas reformas? Kaip bus pertvarkytas Religinių veiklų institutas (IOR)? O gal manoma jį iš viso uždaryti?

Popiežius priminė, kad dar prieš konklavą vykusiuose kardinolų pasitarimuose buvo kalbama apie pertvarkymų Kurijoje būtinumą. Tad komisijų, visų pirma aštuonių kardinolų patarėjų grupės sudarymas, ir yra atsakas į prieš konklavą pareikštą pageidavimą. Pasak Popiežiaus, dabar prasidedantis procesas turėtų būti suprantamas kaip sinodiškumo stiprėjimo Bažnyčioje dalis, kaip geriau subrandintas Bažnyčios sinodiškumo ir Petro pirmumo santykis. Yra įvairių pasiūlymų kaip reformuoti Vyskupų Sinodo darbą ar kardinolų konsistorijas, kad jos nesiribotų vien kanonizacijų reikalais. O kalbant apie IOR, tai iš tiesų vieni siūlo jį paversti tikru banku, kiti – paramos fondu, dar kiti – iš viso uždaryti. Aš nežinau galiausiai koks sprendimas bus priimtas. Buvo įkurtos komisijos, dirbama, ieškoma sprendimų. Tačiau nepriklausomi nuo tos kas bus IOR ateityje – bankas ar fondas – svarbiausia, kad būtų dirbama skaidriai ir sąžiningai.

Vienas žurnalistų priminė kokį didelį susidomėjimą spaudoje sukėlė juodas portfelis, kurį Popiežius pats nešėsi kopdamas į lėktuvą. Kas buvo to portfelio viduje? „Ne atominės bombos raktas“, atsakė su humoru popiežius Pranciškus ir ėmė vardyti savo rankinio bagažo turinį: skustuvas, brevijorius, agenda, knyga apie šventąją Teresėlę. Aš keliaudamas visada pats nešuosi savo rankinį bagažą. Tai juk normalu. Visi turime stengtis būti normalūs.

Klausiamas apie kitas numatytas apaštališkąsias keliones, Popiežius atsakė, kad šiuo metu kol kas suplanuotos tik dvi kelionės į Italiją – rugsėjo 22 d. į Sardiniją ir spalio 4 d. į Asyžių. Apie būsimas keliones už Italijos ribų kol kas nieko konkretesnio neįmanoma pasakyti. Patriarchas Baltramiejus I yra pasiūlęs kartu paminėti popiežiaus Pauliaus VI ir patriarcho Atenagoro susitikimo Jeruzalėje penkiasdešimtąsias metines. Taip pat ir Izraelio valdžia kviečia atvykti į Jeruzalę. Palestiniečių valdžia irgi norėtų tokio vizito. Tačiau kol kas nieko konkretaus nenuspręsta.

Spaudos konferencijoje buvo taip pat kalbama apie Lotynų Amerikoje dažnus atvejus kai pakrikštytieji katalikų Bažnyčioje pereina į sekmininkų bendruomenes. Tad ar nereikėtų labiau paremti katalikišką charizminio atsinaujinimo sąjūdį?

Popiežius Pranciškus prisipažino, kad aštuntojo dešimtmečio pabaigoje – devintojo pradžioje jis pats nelabai palankiai žiūrėjo į šitą judėjimą ir netgi vieną kartą yra pasakęs, kad „šitie liturgiją painioja su sambos mokykla“. Paskui aš pasigailėjau šitų savo žodžių, - sakė Popiežius. Geriau susipažinau ir supratau kiek garo šitas judėjimas atnešė Bažnyčiai. Šitie judėjimai yra Šventosios Dvasios dovana. Tad manau, kad charizminio atsinaujinimo judėjimo reikia ne tik dėl to, kad patrauktų norinčius palikti Bažnyčią, bet pirmiausia jo reikia pačiai Bažnyčiai.

Spaudos konferencijos lėktuve metu popiežiui buvo užduotas ir pasaulietinėje žiniasklaidoje dažnai keliamas klausimas kodėl Katalikų Bažnyčioje moterims negali būti teikiamas kunigystės sakramentas. Negalime tenkintis tik tuo, kad šiandien mergaitės gali būti Mišių patarnautojos ar moterys gali būti Caritas prezidentės, bet reikia daugiau, reikia gilesnės teologinės refleksijos ir mistikos. Tačiau dėl galimybės moteris šventinti kunigais Bažnyčia jau pasisakė ir tarė „ne“. Tos durys uždarytos, tačiau jau ne kartą sakiau ir noriu vėl pakartoti, kad Mergelė Marija yra svarbesnė už apaštalus, kad moteris Bažnyčioje gali būti svarbesnės už vyskupus ir kunigus. Turime labiau į tai įsigilinti, nes čia trūksta gilesnio teologinio apmąstymo.

Ar vis dar jaučiatės esąs jėzuitas? Tai teologinis klausimas, - su šypsena veide atsakė popiežius Pranciškus, - nes jėzuitas duoda klusnumo popiežiui įžadą... Tad nežinau kaip tai išspręsti... O rimtai, tai mano dvasingumas yra jėzuitiškas dvasingumas. Nieko nepasikeitė. Pasirinkęs Pranciškaus vardą netapau pranciškonu. Esu ir mąstau kaip jėzuitas.

Popiežiaus taip pat buvo klausiama apie Jono Pauliaus II kanonizacijos datą. Pasak Šventojo Tėvo, data dar nenustatyta. Buvo kalbų apie šių metų gruodžio 8-ąją, tačiau gruodį jau gali būti per šalta autobusais iš Lenkijos keliaujantiems maldininkams, tad kalbantis su kard. Dziwiszu buvo svarstyta šių metų Kristaus Karaliaus šventės data arba ateinančių metų Dievo gailestingumo sekmadienis. Data dar nenustatyta, tačiau popiežius Pranciškus patvirtino, kad kartu su Jonu Pauliumi II šventuoju bus skelbiamas ir Jonas XXIII.

Paskutinis klausimas apie gėjų lobizmą Vatikane. Daug apie tai rašoma, - sakė popiežius Pranciškus, bet aš dar nesutikau nė vieno žmogaus, kurio asmens tapatybės kortelėje būtų parašyta: „gėjus“. Sakoma, kad tokių yra. Manau, kad kai susiduriame su tokiais asmenimis, turime matyti skirtumą tarp buvimo gėjumi ir lobizmo, nes lobistinės grupės, nesvarbu kokios jos būtų, visos blogos. Jie žmogus yra gėjus, bet ieško Viešpaties, yra geros valios, tai kas aš esu, kad galėčiau jį teisti? Katekizmas sako, kad šitie žmonės neturi būti atstumti. Problema yra ne šios tendencijos turėjimas, bet šių asmenų lobizmas, kaip ir kitų grupių – politikų, masonų, šykštuolių lobizmas. Manau, kad tai rimtesnė problema, - sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.