2013-07-30 17:51:27

Popiežiaus interviu Brazilijos radijui ir televizijai


Popiežius Pranciškus būdamas Brazilijoje davė du interviu vietiniam transliuotojams – Rio de Žaneiro katalikų radijui ir vienam pagrindinių Brazilijos televizijos kanalų „TV Globo“. Trumpame pasisakyme per Rio arkivyskupijos katalikų radiją, Šventasis Tėvas pasveikino vietinę tikinčiųjų bendruomenę, džiaugėsi, kad pirmoji pontifikato apaštališkoji kelionė jį atvedė į Rio de Žaneirą, pas čionykščius katalikus ir pas šiomis dienomis taip gausiai į šį miestą susirinkusį jaunimą iš Brazilijos ir viso pasaulio.

Popiežiaus Pranciškaus interviu, paskutinę vizito dieną, sekmadienį, duotas televizijos kanalui „TV Globo“ buvo gana ilgas, gerokai platesnis ir jame paliestų temų spektras. Vienas pirmųjų klausimų buvo apie naują popiežiavimo stilių, apie tai kad Popiežius gyvena ne rūmuose, bet šv. Mortos namuose, apie šios kelionės metu naudotą labai kuklų automobilį. Ar šitas paprastumas – tai ženklas kunigams, vyskupams, kardinolams?

Reikia atskirti ir paaiškinti du dalykus, - atsakė popiežius Pranciškus. Automobilis (Fiat Idea), kurį naudojau Brazilijoje, panašus į Fordą Focus, kurį naudoju Romoje. Tai paprasta, daugeliui prieinama mašina. Manau, kad šioje srityje mes turime liudyti paprastumą ar netgi neturtą. Žmonės iš kunigų tikisi neturto. Žmonės jaučiasi įžeisti kai mato kunigą, įsikibusį pinigų ar važinėjanti naujausio modelio automobiliu. Žinoma, automobilis kunigui būtinas, parapijose būna tūkstančiai įvairių reikalų, kuriuos be jo būtu sunku tvarkyti, tačiau tai turi būti kuklus, paprastas automobilis.

Pasilikti šv. Mortos namuose nusprendžiau dėl kitų priežasčių. Pagaliau ir popiežiaus butas rūmuose yra didelis, bet tikrai ne prabangus. Sprendimas apsigyventi šv. Mortos namuose labiau susijęs su mano būdu. Aš negaliu gyventi vienas. Man reikia žmonių. Šv. Mortos svečių namuose gyvena keturios dešimtys vyskupų ir kunigų, dirbančių Šventojo Sosto institucijose. Iš viso ten yra apie 130 kambarių, kuriuose apsigyvena atvykstantys kardinolai, vyskupai, taip pat pasauliečiai. Kartu visi pusryčiaujame, pietaujame ir vakarieniaujame.

Klausiamas ar neišsigando kai pirmąją vizito dieną jo automobilį apsupo žmonių minia, popiežius Pranciškus atsakė: ne, baimės nebuvo. Atsitinka tai kas turi atsitikti. Viskas Dievo rankose. Popiežius taip pat papasakojo, kad prieš kelionę jis apžiūrėjo paruoštą šarvuotą papamobilį, bet jo atsisakė, nes nenorėjo kelionės metu būti uždarytas stiklo dėžėje. Aš kai važiuoju gatve, noriu išteisti ranką, sveikinti žmones. Šito sunku atsisakyti. Bendravimas su žmonėmis turi būti nuoširdus, o ne kažkoks pusinis. Noriu taip pat pasakyti, - pridūrė popiežius, - kad aš esu labai dėkingas Vatikano saugumo pareigūnams ir Brazilijos tarnyboms. Jie jau žino, kad aš nesilaikau disciplinos. Bet aš tai darau ne dėl to, kad elgčiausi kaip koks neklaužada vaikas, o dėl to, kad atvykęs susitikti su žmonėmis, noriu betarpiškai su jais bendrauti, noriu juos paliesti.

Tarp kitų Šventajam Tėvui šiame interviu užduotų klausimų, vienas lietė vizito dienomis Rio de Žaneire vykusias demonstracijas. Popiežius iškart atsakė, kad jis nėra gerai susipažinęs su jaunimo protestų motyvais, tad būtų neteisinga jei jis imtųsi kalbėti apie tai ko nežino. Tačiau norėčiau pasakyti kitą dalyką, - sakė Pranciškus, - jaunuolis, kuris neprotestuoja, man nepatinka. Jaunimas susižavi utopija ir tai nebūtinai blogai. Utopija – to troškimas kvėpuoti, eiti pirmyn. Jaunas žmogus yra antikonformistas. Ir tai žavu! Tai būdinga daugeliui jaunų žmonių. Tačiau tai savo ruožtu vyresniajai kartai suteikia pareigą visada įsiklausyti į jaunimo balsą. Nes gali atsirasti kas norės išnaudoti jaunimo entuziazmą, juo manipuliuoti ir galiausiai sugriaus jauno žmogaus gyvenimą. Tad dėmesio! Neleiskime, kad būtų manipuliuojama jaunimu. Visada įsiklausykime į tai ką jie sako.

Galiausiai klausiamas kokia žinią Popiežius palieka Brazilijai, Pranciškus atsakė, kad šiandien svarbiausia ugdyti žmonių bendrystės, susitikimo kultūrą, duoti žmonėms tas etines vertybes, kurių labiausiai reikia. Joks tikintysis negali ramiai miegoti, jei šalia iš bando miršta vaikas, jei jaunuolis negauna būtino ugdymo, jei senam žmogui nesuteikiama medicinos pagalba. Žinoma, negalima religijų, o ypač krikščionybės, tapatinti tik su labdaros darbais, bet antra vertus, neturėtų prasmės kalbos apie teologiją, jei tikintieji neliudytų gailestingumo. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.