2013-07-29 10:01:46

Popiežius padėkojo PJD savanoriams


Paskutinis, prieš išvykimą, šios Šventojo Tėvo kelionės programos įvykis buvo trumpas susitikimas su Pasaulio jaunimo dienų savanoriais. Pakeliui į oro uostą, popiežius Pranciškus užsuko į Rio de Žaneiro kongresų centrą, kur jo laukė jaunimas, Pasaulio jaunimo dienų metu dirbęs savanoriais.

Negalėjau išvykti į Romą asmeniškai ir nuoširdžiai kiekvienam iš jūsų nepadėkojęs už pasiaukojamą darbą, kuriuo šiomis dienomis padėjote ir patarnavote tūkstančiams jaunų piligrimų. Tarnystė, kurią šiomis dienomis vykdėte, man primena Jono Krikštytojo misiją. Kiekvienas iš jūsų įvairiais būdais darbavotės, kad būtų paruoštas kalias jaunimo susitikimui su Jėzumi. Tai pats gražiausias patarnavimas, kokį mes galime atlikti kaip mokiniai ir misionieriai.

Popiežius ragino Pasaulio jaunimo dienų savanoriais dirbusį jaunimą pasitikėti Dievu ir dosniai tarnauti kitiems. Dievas mus kviečia į šventumą ir kiekvienam turi paruošęs gyvenimo kelią. Vieni pašaukti brandinti šventumą sukurdami šeimą ir priimdami Santuokos sakramentą. Šiandien kartais sakoma, kad santuoka „nemadinga“. Provizoriškumo ir reliatyvizmo užvaldytojoje kultūroje girdime skelbiant, kad reikia tenkintis šios akimirkos malonumais, kad neverta įsipareigoti visam gyvenimui, nes nežinome kas mūsų laukia rytoj. O aš jūs prašau būti revoliucionieriais, - sakė popiežius Pranciškus. Aš jus prašau eiti prieš srovę ir kelti maištą prieš šitą provizoriškumo kultūrą, kuri mano, kad jūs nesate pajėgūs prisiimti atsakomybės, nemokate rimtai mylėti. Tad turėkite drąsos eiti prieš srovę. Turėkite drąsos būti laimingi.

Kai kuriuos iš jūsų Viešpats kviečia į kunigystę, į visišką savęs paaukojimą, kad galėtumėte visus mylėti Gerojo Ganytojo širdimi. Kitus kviečia į vienuoliškąjį gyvenimą, taravimą malda vienuolynuose, įvairiose apaštalavimo srityse, ypač pagalba vargstantiesiems.

Aš niekados neužmiršiu, - sakė Pranciškus, - tos rugsėjo 21-osios, kai būdamas septyniolikmetis, užėjęs į šv. Juozapo bažnyčią atlikti išpažinties, pirmą kartą pajutau, kad Dievas mane šaukia. Nebijokite to, ko Dievas jus prašo. Verta Dievui atsakyti „taip“.

Brangus jaunime, kai kuriems iš jūsų dar nelabai aišku ką daryti gyvenime. Klauskite Viešpatį, jis jums padės suprasti koks jūsų kelias.

Dar kartą jums dėkoju už visa tai ką nuveikėte šiomis dienomis, - sakė Šventasis Tėvas baigdamas savo kalbą PJD savanoriams ir visų paprašė melstis už jį. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.