2013-07-29 13:51:40

Popiežius Lotynų Amerikos vyskupams: Bažnyčioje reikia švelnumo revoliucijos (+video)


Šventasis Tėvas Pranciškus sekmadienį po PJD uždarymo Mišių sugrįžo į Rio arkivyskupo rezidenciją papietauti. Po pietų įvyko Šventojo Tėvo susitikimas su Lotynų Amerikos ir Karibų (CELAM) vyskupų koordinacinio komiteto nariais prie arkivyskupo rezidencijos esančio Studijų centro auditorijoje. Popiežius, kuris dar neseniai buvo Buenos Aires, vienos iš svarbiausių Lotynų Amerikos arkivyskupijos ganytojas, kvietė vyskupus priimti pagrindinius laikmečio iššūkius, imtis vidinio Bažnyčios atsinaujinimo ir dialogo su šiuolaikiniu pasauliu.

Episkopato komiteto susitikimas su savuoju popiežiumi lotynų amerikiečiu buvo tarsi įvadas į suvažiavimo darbus. Popiežius priminė ganytojams prioritetus, kurie išryškėjo per penktąją žemyno vyskupų konferenciją, kurią Aparesidoje 2007 metais atidarė popiežius Benediktas XVI. Pranciškus pažymėjo žemyno vyskupams, jog Bažnyčios vidiniam atsinaujinimui pirma reikia jos ganytojų atsivertimo. O šioje srityje esame atsilikę, sakė popiežius.

Reikia gailestingumo pastoracijos, pirmiausiai tiems, kurie yra toli; reikia įtraukti pasauliečius, pripažįstant jų vaidmenį, tačiau atsisakant pagundos manipuliuoti arba neteisėtai užvaldyti. Dialoguoti su pasauliu reiškia įsiklausyti į šiuolaikinės žmonijos egzistencinius klausimus, suprasti jos kalbą, siekti vaisingos permainos pasitelkiant Evangeliją ir Bažnyčios socialinį mokymą.

Atsiveriantys scenarijai ir nauji areopagai yra patys įvairiausi; viename mieste egzistuoja įvairių kolektyvinių įvaizdžių, sudarančių „daugiau miestų“. Jei liksime prisirišę prie „darymo kaip visuomet buvo daroma“ kultūros parametrų, tokio darymo rezultatas baigsis Šventosios Dvasios galios panaikinimu. Dievas yra visose vietose: reikia gebėti Jį atrasti, kad galėtume Jį skelbti kiekvienos kultūros „kalba“, nes kiekviena tikrovė ir kiekviena kalba pulsuoja kitaip.

Bažnyčia yra institucija, tačiau kai stoja į centrinę vietą, ji tampa funkcionieriška ir palengva virsta NVO. Liaujasi buvusi Sužadėtine pavirsdama Vadybininke. Iš Tarnaitės pasidaro „Kontroliere“.

Misionieriavimas yra ėjimas, kurio Dievas nori vardan dabarties, ne dėl ateities ar praeities. Dabartis yra panašesnė į amžinybę. Dar daugiau: dabartis yra amžinybės kibirkštis. Nuo dabarties priklauso amžinasis gyvenimas.

Popiežius pasisakė prieš neveiksmingą, į save nukreiptą misionieriškumą, aiškindamas, jog mokinys misionierius turi būti projektuotas į susitikimą, vedamas transcendentinio tikslo. Jis arba orientuojasi į Jėzų, arba į žmones, kuriem turi skelbti; neužima centrinės vietos, o yra periferijoje. Jį traukia periferijos, įskaitant esančias susitikimo su Jėzumi Kristumi amžinybėje. Mokinys misionierius yra „de-centruotas“, pridūrė Šventasis Tėvas, nes centras yra Jėzus Kristus; Jis pašaukia ir siunčia.

Šventasis Tėvas priekaištavo dėl Lotynų Amerikoje egzistuojančios „atstumo“ pastoracijos: tolimos, be artumo, be švelnumo, be paguodos. Nežinome kas yra švelnumo revoliucija, ta, kuri sukėlė Žodžio įsikūnijimą. Yra tokių „nutolimo“ pastoracijų, kurios nebesugeba įvykdyti susitikimo. Tuo metu artumas sukuria bendrystę.

Iškalbus vertinimo kriterijus yra homiletika. Kokios mūsų homilijos? Ar jos priartina prie mūsų Viešpaties, kuris kalbėjo kaip turintis galią, ar yra tik taisyklių kratinys, tolimos ir abstrakčios?

Vyskupai, - sakė Pranciškus, turi būti arti žmonių. Jie turi būti vyrai, mylintys neturtą, tiek vidinį, suteikiantį laisvę Viešpaties akivaizdoje, tiek išorinį kaip gyvenimo paprastumo išraišką. Vyskupai turi atsisakyti „principų psichologijos“, būti neambicingais, būti Bažnyčios sužadėtiniais, nesvajojančių apie kitą Bažnyčią. Mums Bažnyčioje reikia švelnumo revoliucijos, sakė Pranciškus žemyno vyskupams.

Lotynų Amerikos episkopato komitetą sudaro 45 ganytojai atstovaujantys 22 Lotynų Amerikos kraštų Bažnyčioms. Po susitikimo su Šventuoju Tėvu Koordinacinis komitetas posėdžiaus Rio de Žaneire visą savaitę iki kito šeštadienio, rugpjūčio 3 d. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.