2013-07-29 10:04:41

Baigėsi pirmoji popiežiaus Pranciškaus kelionė


Iš Rio de Žaneiro parskridęs popiežiaus lėktuvas, Romos Ciampino oro uoste nutūpė 11.25 val. Grįždamas į Vatikaną, popiežius užsuko į Romos Didžiąją Mergelės Marijos baziliką padėkoti Dievo Motinai už ką tik pasibausią kelionę.

Paskutinis kiek daugiau nei savaitę trukusios pirmosios šios pontifikato apaštališkosios kelionės momentas Rio de Žaneire buvo iškilmingas atsisveikinimas oro uoste.

Išvykstu kupinas puikių atsiminimų, kurie, esu įsitikinęs, taps malda, - sakė Šventasis Tėvas, atsisveikindamas su Brazilija. Jau dabar pradu jausti ilgesį. Pradedu ilgėtis Brazilijos, šios draugiškos tautos, turinčios tokią didelį širdį. Ilgiuosi nuoširdžios daugelio žmonių šypsenos, ilgiuosi vilties, kurią mačiau jaunų žmonių akyse šv. Pranciškaus ligoninėje, ilgiuosi tikėjimo ir džiaugsmo, kurio, nepaisant slegiančių sunkumų, kupini Varginhos gyventojai. Tikrai Kristus gyvena ir veikia toje daugybėje šią savaitę sutiktų žmonių.

Popiežius atskirai padėkojo Brazilijos prezidentei, kuriai oro uoste vykusiame atsisveikinime atstovavo viceprezidentas, padėkojo visiems, kas prisidėjo prie šios jo kelionės ir Pasaulio jaunimo dienų organizavimo. Padėkos žodžius Šventasis Tėvas taip pat skyrė Rio de Žaneiro arkivyskupui Orani Joao Tempesta, Vyskupų konferencijos pirmininkui kard. Raymundo Damasceno Assis ir visai Brazilijos Bažnyčiai.

Kupinas dėkingumo galvoju apie šiomis dienomis vykusio didžiojo susitikimo pagrindinius veikėjus – jaunimą. Telaimina jus Dievas. Daugelis iš jūsų išsiruošėte į šią piligrimystę kaip mokiniai. Neabejoju, kad dabar dauguma jūsų išvykstate kaip misionieriai. Su džiaugsmu liudykite ir tarnaukite, kad visame pasaulyje pražystų meilės civilizacija. Įrodykite, kad gyvenime varta aukotis dėl didžių idealų, dėl žmogaus kilnumo, pasitikėti Kristumi ir jo Evangelija. Šiomis dienomis mes ieškojome Kristaus, nes jis pirmas išėjo mūsų ieškoti, jis uždegė mūsų širdis, kad skelbtume jo Gerąją Naujieną dideliuose miestuose, mažuose miesteliuose ir kaimuose, kiekvienoje šio plačiojo pasaulio vietoje. Aš dedu dideles viltis į Brazilijos ir viso pasaulio jaunimą: per juos Kristus ruošia naują pavasarį visame pasaulyje. Aš mačiau pirmuosius sėjos rezultatus, kiti matys gausų derlių.

Atsisveikinimo kalboje Popiežius paminėjo ir Aparesidos Dievo Motiną. Atsiklaupęs toje šventovėje meldžiausi už visą žmoniją ir ypač už brazilų tautą. Prašiau, kad Marija stiprintų krikščionių tikėjimą jumyse ir visos šalyse, kad jis būtų branginamas visų tautų kultūrose, kad drąsintų ir teiktų jėgų kurti naują taikią ir solidarią žmoniją.

Popiežius su ilgesiu jums sako „iki pasimatymo“. Neužmirškite melstis už jį. Šiam popiežiui labai reikia jūsų maldos. Visus jus apkabinu. Telaimina jus Dievas! (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.