2013-07-28 17:22:18

Iš Rio į Krokuvą!


Kita Pasaulinė jaunimo diena įvyks po trejų metų Krokuvoje. Tai pranešė popiežius Pranciškus užbaigdamas 28 Pasaulinę jaunimo dieną Rio de Žaneire, drauge melsdamas Marijos užtarimo, kad Šventosios Dvasios šviesa apšviestų kelią, nuvesiantį į naują džiaugsmingo tikėjimo ir Kristaus meilės šventimo etapą. Popiežius paskelbė apie sekančios PJD vietą ir laiką kalbėdamas po sekmadienio Mišių Vidudienio maldos proga.

Giedojome Dievui savo šlovinimo ir padėkos giesmę už kiekvieną malonę patirtą per šias PJD, sakė Šventasis Tėvas dėkodamas visiems, Rio arkivyskupui Tempesta, Popiežiškosios Pasauliečių Tarybos pirmininkui kard. Rylko, jaunimui.

Brangus jaunime, dėkoju už jūsų man per šias dienas suteiktą džiaugsmą. Kiekvieną iš jūsų nešuosi savo širdyje!

Marija – pavyzdys, kaip tarnauti Jėzui ir nešti jį kitiems.

Kaskart, kai kalbame „Viešpaties Angelo“ maldą, prisimenam įvykį, kuris visiems laikams pakeitė žmonijos istoriją. Kai angelas Gabrielius paskelbė Marijai, kad ji taps Išganytojo Jėzaus motina, ji, net nesuprasdama visos pašaukimo reikšmės, pasitikėjo Dievu ir atsakė: „Štai aš, Viešpaties tarnaitė, tebūna, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 28). Tačiau ką ji tuoj pat po to padarė? Ką tik gavusi malonę būti įsikūnijusio Žodžio motina, jis nepasilaikė tos dovanos sau; ji išvyko, išėjo iš savo namų ir skubiai iškeliavo padėti savo giminaitei Elžbietai, kuriai reikėjo pagalbos (plg. Lk 1, 28-39 ); Marija, nešdama Jėzų, kuri turėjo savo įsčiose, įvykdė meilės ir konkrečios tarnystės gestą. Šį gestą ji atliko skubiai!

Štai mums pavyzdys, brangūs draugai. Gavusioji pačią brangiausią Dievo dovaną, ji pirmuoju atsiliepimu pajudėjo tarnauti Jėzui ir jį nešti. Prašykime Marijos, kad padėtų ir mums dovanoti Kristaus džiaugsmą savo artimiesiems, kompanionams, draugams, visiems. Niekuomet nebijokite būti dosniais Kristui. Verta dėl to vargti! Išeiti ir nueiti drąsiai ir dosniai, idant kiekvienas vyras ir kiekviena moteris galėtų sutikti Viešpatį.

Sekanti PJD, kaip minėta, įvyks 2016 metais, Krokuvoje. Šią žinią džiaugsmingai sveikino Krokuvos arkivyskupas kardinolas S. Dziwisz. Krokuva yra palaimintojo Jono Pauliaus II miestas, iš kurio Karolis Wojtyla, PJD iniciatorius, 1978 metais iškeliavo į Romą ir buvo išrinktas popiežiumi. Krokuvos ganytojas padėkojo Šventajam Tėvui Pranciškui, nusprendusiam atkeliauti į PJD į palaimintojo, kuris netrukus bus šventasis Jonas Paulius II, tėvynę, su jaunimu dalyvauti tikėjimo šventėje Krokuvoje. Jau dabar Lenkija ir Krokuva atveria savo duris, kad svetingai priimtų popiežiaus Pranciškaus lydimus jaunuosius piligrimus, - pažymėjo Krokuvos kardinolas.

31-oji PJD Krokuvoje įvyks Lenkijos Bažnyčiai ypatingu istoriniu laikotarpiu: Lietuvai kaimyninės šalies krikščionių bendruomenė 2016 metais švęs Krikšto 1050 jubiliejų. Kardinolas S. Dziwisz sekmadienį paskelbtame pareiškime pasidžiaugė tuo, jog Šventasis Tėvas Pranciškus palankiai priėmė Lenkijos valstybės ir episkopato vadovų kvietimą. (Vatikano radijas)








All the contents on this site are copyrighted ©.