2013-07-27 16:53:52

Papieska Msza z brazylijskim duchowieństwem


Dzisiejszy dzień rozpoczęła Msza odprawiona w katedrze św. Sebastiana. Uczestniczyli w niej biskupi, kapłani, zakonnicy i seminarzyści biorący udział w Światowych Dniach Młodzieży. Do nich szczególnie skierował swoją homilię Ojciec Święty.

W homilii Ojciec Święty zwrócił w pierwszym rzędzie uwagę na nadprzyrodzony charakter powołania. Osoba duchowna jest powołana przez Boga, by trwać w Chrystusie, a od wypełniania tej misji zależy skuteczność duszpasterska. Trwanie w Chrystusie oznacza wierność modlitwie, a zarazem gotowość wyjścia ku potrzebującym. W kontekście brazylijskim Papież wymienił tu ubogich mieszkańców dzielnic nędzy. Powołanie do głoszenia Ewangelii wymaga kształtowania w sobie i w młodych pokoleniach kapłanów ducha misyjnego, nawet jeśli pracuje się w parafii we własnej ojczyzny.

„Niestety, w wielu środowiskach, w ramach «ekonomistycznego» humanizmu, który narzucił się światu, rozpowszechniła się kultura wykluczania, «kultura odrzucania» – mówił Franciszek. – Nie ma miejsca ani dla starca, ani dla niechcianego dziecka. Nie ma czasu, aby zatrzymać się z ubogim na skraju drogi. Czasami wydaje się, że dla niektórych relacje międzyludzkie są regulowane przez dwa nowoczesne «dogmaty»: skuteczność i pragmatyzm. Drodzy biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, a także wy, klerycy, przygotowujący się do posługi, miejcie odwagę iść pod prąd tej kultury skuteczności i odrzucania. Nie wyrzekajmy się tego Bożego daru: jedynej rodziny Jego dzieci. Spotkanie i otwarcie na wszystkich, solidarność i braterstwo to elementy, które czynią naszą cywilizację prawdziwie ludzką”.

Kolejnym elementem dnia Papieża Franciszka była wizyta w miejskim teatrze, gdzie spotkał się on z władzami Brazylii, politykami, dyplomatami, przedstawicielami instytucji publicznych i społecznych, ludźmi biznesu, a także przedstawicielami największych wspólnot religijnych kraju.

Po południu Papież spotkał się z brazylijskim episkopatem, najliczniejszym na świecie. Należy do niego aż 459 biskupów, w tym 9 kardynałów. Kościół w Brazylii posiada aż 275 jednostek administracyjnych, w tym 44 metropolie, 213 diecezji, 3 eparchie, 11 prałatur, egzarchat, ordynariat dla wiernych obrządku wschodniego, ordynariat polowy i jedną personalną administrację apostolską.

Wieczorem natomiast Papież spotka się ponownie z młodymi na plaży Copacabana podczas modlitewnego czuwania. Pierwotnie planowane ono było na polach w Guaratibie, ale padające w ostatnich dniach niezwykle intensywne deszcze zmieniły ten teren z grzęzawisko. Organizatorzy zdecydowali się zatem przenieść je na Copacabanę.

tc, ks. Leszek Gęsiak SJ, rv, Rio de Janeiro
All the contents on this site are copyrighted ©.