2013-07-26 17:23:16

Šventasis Tėvas jaunimui: kelkite triukšmą, taip pat sugrįžę į savo vyskupijas!


Šventasis Tėvas antrąją kelionės dieną ketvirtadienį pradėjo ne, kaip pranešėme „privačiomis Mišiomis“, tačiau Mišiomis, kuriose dalyvavo apie trys šimtai Rio seminaristų ir propedeutinio kurso studentų su savo ugdytojais ir artimaisiais. Pranciškus jiems priminė ypatingą kunigų ir vienuolių pašaukimą per visą gyvenimą gerai atlikti išpažintį, kad jie išliktų tikrais „moliniais indais“ ir šlovinti Dievą taip, kad išsaugotų „lobį moliniuose induose“.

Apie šį ir kitus įvykius iš Pranciškaus trečiosios dienos Brazilijoje papasakojo su popiežiumi keliaujantis Vatikano radijo direktorius t. F. Lombardi

Varžinijos faveloje ketvirtadienį Pranciškus užėjo į vargingos šeimos namus, kurios nariai lanko Šventojo Rašto kursus. Klebonui papasakojus apie jų stropumą, Pranciškus pasakė, kad jis tai jau pastebėjo jų namuose pamatęs gerokai sudėvėtą Šventojo Rašto knygą. Popiežius leidosi būti fotografuojamas su visa šeima, apie dvidešimt žmonių, gyvenančia dvidešimties kvadratinių metrų kambaryje, įskaitant penkiolikos dienų naujagimį ir 93 metų močiutę, o paskui sėdęs į automobilį ir pastebėjęs, kad liko neatsisveikinęs su klebonu, vėl išlipo ir prie jo priėjo, papasakojo Vatikano radijui don Marcio.

Pakeliui į sporto aikštę susitikimui su Varžinijos favelos gyventojais buvo ir ekumeninis momentas. Prie pat aikštės įsikūrusios evangelikų bendruomenės pastorius ir keli tikintieji išėjo pasitiko Šventojo Tėvo ir paprašė, kad pašventintų vandenį.

Kitas plataus atgarsio sulaukęs įvykis buvo popiežiaus susitikimas ketvirtadienį su kraštiečiais iš Argentinos. Šventais Tėvas Pranciškus Rio katedroje ir lauke susirinkusius apie trisdešimt tūkstančių jaunų argentiniečių tikinčiųjų ragino būtų veikliais, intensyviai veikiančiais ir girdimais.

Rio de Žaneire bus triukšmo, daug jo bus. Ir aš noriu, kad kai grįšite į savo vyskupijas, kad ir ten būtų išgirstas jūsų balsas, noriu Bažnyčios, kuri išeitų į gatves, noriu kad visi gintumėtės nuo pasaulietiškumo, neveiklumo, patogumo, nuo klerikalizmo, nuo viso to, kas verčia likti uždariems savyje. Parapijos, mokyklos, kitos institucijos veikia tam, kad iš jų būtų išeinama. Jei iš jų neišeinama, jos pavirs NVO, tačiau Bažnyčia negali tapti NVO. Teatleidžia man vyskupai ir klebonai, jei kai kas paskui kels sąmyšį. Tai mano patarimas. Ir ačiū už visa, ką galite padaryti! – kalbėjo Pranciškus Argentinos jaunimui.

Šventasis Tėvas prašė, kad ir visi pagyvenę žmonės prisidėtų prie šių pastangų: turite atlikti savo kaip tautos kultūrinio paveldo atsargos vaidmenį, atsargos, kuri leistų laiduoti teisingumą, istorinę atmintį, vertybes ir visos tautos atmintį. Tačiau jūs, vėl kreipdamasis į jaunimą sakė Pranciškus, jūs nestokite skersai kelio senoliams. Leiskite, kad kalbėtų, klausykitės jų, ir kartu ženkite pirmyn! Tačiau prašau atkreipkite dėmesį į tai, kad šiuo istoriniu metu tiek jaunimas, tiek senoliai, yra pasmerkti tam pačiam liūdnam likimui: atstūmimui. Tačiau neleiskite, kad jus atstumtų.

Tam reikia dirbti ir reikia tikėjimo. Tačiau tikėjimas į Jėzų yra ne juokai. Todėl neatskieskite tikėjimo į Jėzų Kristų. Tikėjimas yra ištisas, jis neatskiedžiamas. Toks mūsų tikėjimas: Tai tikėjimas į Jėzų! Tai palaiminimų tikėjimas. Nieko daugiau nereikia: įsiskaitykite į palaiminimus Mato Evangelijos 25 skyriuje; atsakysime ne pagal kita, o pagal juos. Kartais jaučiatės įstumti į narvą, aš jus supratu, nes ir aš kartais tai patiriu! Taigi, išeikite, sergėkite jaunimą ir senolius, neatskieskite tikėjimo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.