2013-07-26 16:09:57

Visi keliai veda į Kopakabaną!


Staigmena 28-ųjų Pasaulinių Jaunimo Dienų Rio de Žaneire dalyviams: visi likusieji renginiai įvyks Kopakabanos paplūdimyje, įskaitant šeštadienio vigiliją ir sekmadienio Mišias su Šventuoju Tėvu. Vietinių pareigūnų ir PJD rengėjų sprendimu, jaunuoliai nekeliaus į jiems ir jų susitikimui su popiežiumi Guaratibos priemiestyje įrengtą “Campus Fides” (Tikėjimo lauką). Mat gausūs pastarųjų dienų krituliai “Campus Fidei” laukus pavertė purvynu ir būtų neatsakinga leisti žmonėms ne tik nakvoti, bet ir iš viso juose būti. Dalis „Campus fidei“ laukų dar dabar yra patvinę. Todėl PJD rengėjų sprendimu Guaratibos atsisakyta ir nuo dabar visų PJD dalyvių keliai veda į Kopakabaną.

Pirmasis Pranciškaus susitikimas su PJD dalyviais ketvirtadienio vakarą įvyko Kopakabanoje pagal iš anksto nustatytą renginio programą, taip pat penktadienį jaunimas ir popiežius sugrįžta į Kopakabaną Kryžiaus kelio stočių apmąstymui. Anot PJD rengėjų, pirmajame susitikime su Pranciškumi ketvirtadienį dalyvavo nemažiau kaip 900 tūkstančiai jaunuolių, tačiau dar daug jaunimo vis dar keliauja į Rio de Žaneirą; kai kurie papildys jaunimo gretas penktadienio vakaro Kryžiaus kelio renginyje, dar kiti atvyks tik šeštadienį.

Pasak PJD organizatorių, daugelis jaunimo patenkinti tuo, kad jiems nereikės vykti į atokiau esantį Guaratibos “Tikėjimo lauką” ir mielai pasilieka Kopakabanoje, tačiau PJD kelių “nukreipimas” į garsųjį Atlanto paplūdimį tenkina ne visus. Ypač Kopakabanos gyventojai tikėjosi ramesnio savaitgalio po dviejų masinių renginių. Galutinis nuosprendis, sulaukęs popiežiaus patvirtinimo, tęsti PJD Kopakabanoje metė nemenką iššūkį miesto ir arkivyskupijos vadovams, atsakingiems už renginio saugumą ir sklandų vyksmą, ypač kiek tai liečią ne tik laisvo ir saugaus žmonių judėjimo į Kopakabaną užtikrinimą, bet visų būtiniausių paslaugų parūpinimą dviem milijonams žmonių! Būtent tiek jaunimo turėtų šiomis dienomis susirinkti į Rio de Žaneirą svarbiausiems PJD renginiams šeštadienį ir sekmadienį.

Sutiktuvių ceremonijoje Kopakabanoje ketvirtadienį Šventasis Tėvas pasakė, kad Rio de Žaneiras kelioms dienoms pavirto visos krikščionybės sostine. Dabar su PJD jaunimu per ateinančias dienas galima sakyti: visi keliai veda į Kopakabaną! (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.