2013-07-26 17:37:52

Penktadienį Popiežius klausė išpažinčių, susitiko su kaliniais, su Rio de Žaneiro katalikais kalbėjo vidudienio maldą; pasveikino PJD organizatorius ir sponsorius, pietavo su jaunimu. (+video)


Penktadienio rytą aukojęs Mišias savo rezidencijos koplyčioje, popiežius Pranciškus nuvyko į Quinta da Boa Vista parką, kuris Pasaulio jaunimo dienomis yra tapęs tarsi didele Susitaikinimo sakramento koplyčia po atviru dangumi. Čia įrengtose klausyklose kunigai laukia jaunimo, norinčio atlikti išpažintį. Vienoje atokiau pastatytoje klausykloje Šventasis Tėvas išklausė penkių jaunuolių išpažinčių.

Po to, po 11 val. vietos laiku (Lietuvos laiku po 17 val.), Popiežius atvyko į Rio de Žaneiro arkivyskupo rezidenciją. Čia, paties Popiežiaus pageidavimu, buvo surengtas trumpas susitikimas su keliais jaunais kaliniais. Kaip šiomis dienomis išsitarė pats Šventasis Tėvas, jis būdama Buenos Airių arkivyskupas, palaikydavo pastovius ryšius su kaliniais; taip pat ir tapęs popiežiumi su jais reguliariai pasikalba telefonu. Tad ir Pasaulio jaunimo dienų proga jis norėjo, kad nebūtų užmiršti dėl savo paklydimų kalėjime atsidūrę jaunuoliai.

Vidudienį popiežius Pranciškus pasirodė Rio de Žaneiro arkivyskupo rūmų lange ir su gatvėje susirinkusiais žmonėmis kalbėjo Viešpaties Angelo maldą. Šia proga jis dar kartą padėkojo žmonėms už nuoširdų priėmimą ir meilę, kuria šiame mieste jaučiasi apsuptas apaštalo Petro įpėdinis. Norėčiau, - sakė Šventasis Tėvas, - kad mano apsilankymas šiame mieste atnaujintų visuose jo gyventojuose meilę Kristui ir Bažnyčiai, džiaugsmą, kad Jis yra su mumis ir kad mes priklausome Bažnyčiai, pasiryžimą gyventi tikėjimu ir jį liudyti.

Šia proga Popiežius taip pat priminė, kad kaip tik šią dieną, liepos 26-ąją, liturgijoje minimi šventieji Joakimas ir Ona, Mergelės Marijos tėvai. Jų namuose Marija išmoko klausyti Viešpaties ir vykdyti jo valią. Tai, pasak Popiežiaus, puikus įrodymas koks svarbus šeimos vaidmuo perduodant tikėjimą.

Šventasis Tėvas taip pat priminė, kad Brazilijoje ir kitose Lotynų Amerikos šalyse liepos 26-oji – šventųjų Joakimo ir Onos šventė – yra taip pat Senelių diena. Jie labai svarbūs šeimos gyvenime, nes tai nuo jų didžia dalimi priklauso sėkmingas kiekvienai visuomenei svarbaus humaniškumo ir tikėjimo paveldo perdavimas. Nuo jų labiausiai priklauso skirtingoms kartoms priklausančių žmonių susikalbėjimas, - sakė Pranciškus. Galiausiai Popiežius pacitavo ką apie tai sako prieš keletą metų Aparesidoje paskelbtas Lotynų Amerikos vyskupų dokumentas: „Vaikai ir seni žmonės yra tautų ateitis; vaikai – nes jie kurs istoriją, seni žmonės – nes jie perduoda jaunajai kartai savo patirtį ir gyvenimo išmintį“. Į Pasaulio jaunimo dienas susirinkęs jaunimas sveikina senelius, sveikina juos su meile ir dėkoja už kasdieninį išminties liudijimą, - kalbėjo Šventasis Tėvas.

Po vidudienio maldos, popiežiui Pranciškui buvo pristatyti Rio de Žaneire vykstančių Pasaulio jaunimo dienų organizatoriai ir rėmėjai: dvi dešimtys organizacinio komiteto narių ir dešimt didžiausių sponsorių.

Penktadienio pirmojo pusdienio programa buvo užbaigta popiežiaus Pranciškaus pietumis su jaunimo atstovais. Pietauti kartu su Šventuoju Tėvu buvo pakviesta 12 jaunuolių – po vaikiną ir merginą iš penkių kontinentų bei vaikinas ir mergina brazilai. (Vatikano radijas)







All the contents on this site are copyrighted ©.