2013-07-25 15:29:45

Šventojo Tėvo artumas Ispanijoje traukinio katastrofoje žuvusiųjų artimiesiems


Šventasis Tėvas Pranciškus, sužinojęs apie baisią traukinio katastrofą Ispanijoje, užtikrino artumą aukų artimiesiems ir kvietė tikėjimo šviesoje išgyventi skausmą dėl tragiškos nelaimės. Šventasis Tėvas savo užuojautą ir artumą tragiškai žuvusiųjų artimiesiems ir sužeistiesiems išsakė telegramoje Santiago de Kompostela arkivyskupui Julianui Barrio Barrio, taip pat užtikrino savo maldą dėl tragedijos per socialinį tinklą Twitter. Nelaimė Santjago de Kompostela mieste, nusinešusi mažiausiai aštuoniasdešimties žmonių gyvybes, įvyko Šv. Jokūbo liturginės šventės išvakarėse todėl manoma, kad tarp aukų ir nukentėjusiųjų galėjo būti maldininkų, keliavusių į garsiąją šventovę vakarų Ispanijoje.

Šventasis Tėvas Santjago ganytojui užsiminė apie tragedijos jam sukeltą skausmą ir suteikė guodžiantį palaiminimą tą dieną, kai Bažnyčia šaukiasi šv. Jokūbo, Ispanijos globėjo ir Kristaus prisikėlimo liudytojo, užtarimo.

Popiežiaus dėmesys traukinio katastrofos aukoms buvo pirmoji tema, paminėta Brazilijoje Šventąjį Tėvą lydinčio tėvo Federico Lombardi, Šventojo Sosto spaudos salės direktoriaus, susitikime su spaudos atstovais trečiadienio vakarą. Jis paprašė visų dalyvavusių kasdieniame susitikime tylos minute pagerbi traukinio katastrofoje Santjago de Kompostela mieste žuvusiųjų atminimą.

Po to spaudos darbuotojai toliau klausėsi t. Lombardžio pasakojimo ir paaiškinimų apie Šventojo Tėvo antrosios dienos Brazilijoje įvykius. Iki popietės Pranciškus lankėsi Aparesidoje, pavakare sugrįžo į Rio de ˇaneirą. Nors per dieną nesiliovė smarkus lietus, popie˛iaus diena buvo kupina įvykių, kurie pritraukė labai daug žmonių.

Marijos šventovės visuomet buvo lankomos pastarųjų popiežių kelionėse, taip padarė ir Šventasis Tėvas Pranciškus. Jam apsilankymas Aparesidos Marijos šventovėje buvo ypatingai reikšmingas, nes Švenčiausiajai Mergelei pašventė jaunimą ir savo pontifikatą. Apeigose dalyvavo taip pat ekumeninė delegacija, kurią sudarė ortodoksų Bažnyčių atstovai ir tarpreliginė delegacija, kurios sudėtyje buvo musulmonas imamas ir rabinas. Mišiose Aparesidoje dalyvavo 200 tūkst. žmonių. Tačiau šis skaičius apima visus, buvusius ne tik šventovėje ir šventoriuje, bet ir į šventovę vedančiuose keliuose.

Plačiau nuskambėjo Šventojo Tėvo Pranciškaus pasižadėjimas sugrįžti į Aparesidą 2017 metais, kai bus minima stebuklingos Marijos statulėlės, davusios pradžią Aparesidos šventovei, atradimo Paraibos upėje 300 metų sukaktis. T. Lombardi priminė kad tais pačiais metais švenčiamas Fatimos šimtmečio jubiliejus, todėl Pranciškus turės gerokai pasistengti, jei norės aplankyti abi šventoves.

Po Mišių Šventasis Tėvas pietavo Aparesidos kunigų seminarijoje „Bom Jesus“, pašventino didžiulę šv. Antano iš Santana Galvao, kurį Benediktas XVI kanonizavo San Paulo mieste 2007 metais, statulą. Popiežius pavieniui pasveikinimo ne tik vyskupus ir seminaristus, tačiau visus dirbančius kunigų seminarijoje, įskaitant virėjus, ir apie trisdešimt pliaupiančiame lietuje jo laukusių klauzūrinio gyvenimo vienuolių, su kuriomis jis nusifotografavo grupėje, paskui, vienuolėms primygtinai prašant, ir su kiekviena atskirai. Po to pasveikino ir jį lydinčius policininkus taip, kad Pranciškus nė minutės nesiilsėjo, o visą laiką skyrė kelionės programos renginiams ir susitikimams. Visų Popiežiaus jėgų skyrimas kitiems kelia nuostabą! - pažymėjo t. Federico Lombardi.

Apsilankymas Šv. Pranciškaus Asyžiečio ligoninėje patvirtino Šventojo Tėvo jautrumą kenčiančiųjų pasauliui, žmonėms siekiantiems išsivaduoti iš priklausomybės nuo narkotikų ir alkoholio. Kalbose, kurias pasakė keli jauni ligoniai buvo prisiminta ligoninės, gydančios nuo priklausomybių, specifika pagal ligoninės steigėjo br. Francisco Belotti charizmą, kuriai įkvėpimo jis sėmėsi iš Evangelijos pasakojimo apie raupsuotąjį, pasakojimo, kurį savo kalboje prisiminė taip pat popiežius. Be to, kalbėdamas apie narkomaniją, Šventasis Tėvas pasisakė prieš narkotikų liberalizavimo politiką, aktualią temą ne vienoje Lotynų Amerikos šalyje, kuriai ketvirtadienį daug dėmesio paskyrė pagrindiniai Brazilijos laikraščiai. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.