2013-07-25 07:32:08

Šventasis Tėvas Rio de Žaneiro šv. Pranciškaus ligoninėje: "Ištieskime ranką patekusiems į sunkumus, puolusiems į priklausomybių tamsą" (+video)


Trečiadienį po pietų (Lietuvos laiku jau ketvirtadienio paryčiais), popiežius Pranciškus aplankė Rio de Žaneiro šv. Pranciškaus Asyžiečio ligoninę. Ši ligoninė, įkurta 1985 m. ir iki dabar administruojama brolių pranciškonų, gydo nuo priklausomybių - narkomanijos, alkoholizmo.

Dievas norėjo, kad mano žingsniai, po Aparesidos Dievo Motinos šventovės, atvestų mane į šią ypatingą žmogaus kančios šventovę - šv. Pranciškaus Asyžiečio ligoninę, - kreipėsi į ligoninės bendruomenę Šventasis Tėvas. Visiems žinomas jūsų šventojo globėjo atsivertimas: jaunasis Pranciškus atsisako turtų ir pasaulio patogumų, kad taptų vargšu tarp vargšų. Jis supranta, kad ne medžiagiškos vertybės, ne turėjimas, ne pasaulio stabai yra tikrasis turtas ir džiaugsmas, bet Kristaus sekimas ir tarnavimas kitiems. Tačiau ko gero mažiau žinomas tas momentas kai jis konkrečiai paliudijo savo pasirinkimą: raupsuotojo apkabinimas. Šiandien, šioje kovos su chemine priklausomybe vietoje, norėčiau apkabinti kiekvieną iš jūsų, nes jūs esate Kristaus kūnas, ir melsti Dievą, kad pripildytų nepajudinamos vilties jūsų kelionę, taip pat ir manąją.

Mes visi turime mokytis, kaip Pranciškus, apkabinti kenčiantį žmogų, - kalbėjo Šventasis Tėvas. Brazilijoje ir pasaulyje yra daug situacijų, kur reikia dėmesio, globos, meilės, tokių situacijų kaip kova su chemine priklausomybe. Deja, dažnai mūsų visuomenėse laimi egoizmas. Kiek daug „prekiautojų mirtimi“ bet kokia kaina siekia pinigų ir galios! Narkotikų platinimas kursto smurtą ir sėja skausmą bei mirtį. Visa visuomenė turi drąsiau spręsti šią problemą. Tikrai ne narkotikų naudojimo liberalizavimu, kaip svarstoma įvairiose Lotynų Amerikos šalyse, bus galima sumažinti cheminės priklausomybės mastą. Reikia nuo pačių pagrindų spręsti problemas: ugdyti teisingumą, ugdyti jaunimą pagal tas vertybes, kuriomis remiasi bendras sambūvis, padėti tiems, kas pakliūva į sunkumus, grąžinti pasitikėjimą ateitimi. Visi privalome žiūrėt į kitą žmogų Kristaus meilės akimis, turime mokytis apkabinti kenčiantįjį, būti su juo, jį mylėti.

Negana tik apkabinti, - sakė popiežius Pranciškus. Ištieskime ranką patekusiems į sunkumus, puolusiems į priklausomybės tamsą ir sakykime: Tu gali atsikelti, gali iškopti laukan. Tai sunku, bet įmanoma, jei tu nori.

Evangelijoje skaitome palyginimą apie Gerąjį Samarietį, kuriame pasakojama apie plėšikų užpultą ir leisgyvį pakelėje paliktą žmogų. Praeiviai pasižiūri ir abejingai eina toliau: tai ne jų reikalas. Ir tik Samarietis pamato, sustoja, pakelia, ištiesia ranką, gydo.

Brangieji, - baigė Popiežius savo kalbą, - manau, kad šioje ligoninėje palyginimas apie Samarietį tampa tikrove. Čia nėra abejingumo, bet dėmesingumas, čia nėra nesirūpinimo, bet meilė. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.