2013-07-24 19:12:18

Zasvätenie pontifikátu pápeža Františka Našej Panej z Aparecidy


Modlitba, ktorú predniesol pápež František
po skončení svätej omše,
slávenej 23. júla 2013
v bazilike národnej mariánskej svätyne v Aparecide,
pri príležitosti svojej prvej apoštolskej cesty.
Zasvätil ňou svoj pontifikát patrónke Brazílie.Ó, Najsvätejšia Mária,
pre zásluhy nášho Pána Ježiša Krista
z tvojho milovaného obrazu v Aparecide
zosielaj prehojné požehnanie
na celú Brazíliu.

Ja, hoci nehodný
patriť k tvojim synom a dcéram,
zato plný túžby mať podiel na tvojom milosrdenstve,
padám k tvojím nohám
a zasväcujem ti svoju myseľ,
aby vždy myslela na lásku,
ktorú si zasluhuješ;
zasväcujem ti svoj jazyk,
aby ťa vždy chválil a šíril úctu k tebe;
zasväcujem ti svoje srdce,
aby ťa po Bohu milovalo nado všetko.

Prijmi ma, Kráľovná s nikým neporovnateľná,
ktorú nám ukrižovaný Kristus dal za Matku,
do blaženého počtu tvojich synov a dcér,
vezmi ma pod svoju ochranu,
pomáhaj mi vo všetkých mojich potrebách,
duchovných i časných,
zvlášť v hodine mojej smrti.

Žehnaj ma, ó nebeská spolupracovníčka,
a svojím mocným príhovorom
ma povzbudzuj v mojich slabostiach,
aby som ťa, verne ti slúžiac v tomto živote,
mohol chváliť, milovať a vzdávať ti vďaku v nebi,
po celú večnosť.
Nech sa tak stane!

Preložila sr. Jaroslava Kochjarová CJ
All the contents on this site are copyrighted ©.