2013-07-24 18:47:50

Popiežius Aparesidos Marijos šventovėje. „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2,5) (+video)


Antradienį visą dieną skyręs poilsiui, trečiadienį iš pat ryto popiežius Pranciškus išvyko į Aparesidos Dievo Motinos šventovę, už poros šimtų kilometrų į vakarus nuo Rio de Žaneiro.

Rio de Žaneire staiga subjurę orai privertė nežymiai pakeisti trečiadienio programą: į Aparesidos šventovę dėl blogo oro nebuvo galima tiesiogiai skristi sraigtasparniu, tad teko paankstinti išvykimą ir keliauti lėktuvu iki tolimesnio oro uosto ir jame persėsti į karinį sraigtasparnį. Lietus ir dėl jo porai valandų sustojęs metro eismas Rio de Žaneire antradienį sukėlė sunkumų ir jaunimui, keliavusiam į PJD atidarymo Mišias.

Antradienį, dalyvaujant Popiežiaus Valstybės sekretoriui kardinolui Tarcisio Bertone, buvo pristatytas popiežiaus Pranciškaus dalyvavimo Pasaulio jaunimo dienose proga išleistas medalis. Antradienį taip pat įvyko Vatikano žandarmerijos ir Brazilijos policijos pasitarimas, sušauktas dėl nesklandumų, kurie įvyko pirmadienį popiežiaus kortežui iš oro uosto keliaujant į miestą.

Trečiadienio rytą vietos laiku (Lietuvos laiku po pietų) atvykęs į Aparesidos šventovę popiežius Pranciškus pirmiausia aplankė koplyčią, kurioje saugoma aštuonioliktojo amžiaus pradžioje žvejų iš vandens ištraukta Marijos statulėlė, davusi pradžią visai šiai šventovei. Čia Šventasis Tėvas trumpai pasimeldė ir padėjo gėlių.

Didžiulėje naujojoje bazilikoje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus visų pirma priminė prieš šešerius metus šioje vietoje vykusią Lotynų Amerikos ir Karibų šalių vyskupų generalinę konferenciją, kurioje ir jam pačiam, kaip Argentinos Bažnyčios ganytojui, teko dalyvauti. Tame susitikime buvo paskelbtas vadinamasis Aparesidos dokumentas – didžiosios kontinentinės evangelizavimo misijos programa, kurios redagavimo darbui vadovavo būtent tuometinis Buenos Airių arkivyskupas kard. Jorge Mario Bergoglio. Šis dokumentas, - sakė trečiadienio homilijoje popiežius Pranciškus, - gimė iš vyskupų darbo ir paprastų piligrimų tikėjimo, visus Mergelei Marijai motiniškai užtariant.

Šiandien, - sakė Šventasis Tėvas, - turėdamas prieš akis Pasaulio jaunimo dienas, kurios mane atvedė į Braziliją, ir aš atvykstu belstis į Marijos namų duris ir prašyti, kad ji, kuri su meile augino Jėzų, padėtų mums, Dievo Tautos ganytojams, tėvams ir ugdytojams, perduoti jaunimui tas vertybes, kurių dėka jie būtų teisingesnio, solidaresnio ir broliškesnio pasaulio kūrėjai.

Dėl to, pasak Popiežius, žmogaus laikysenoje būtini trys paprasti dalykai: reikia turėti viltį, reikia leistis Dievo nustebinamiems ir gyventi su džiaugsmu. Pirmas dalykas – viltis. Kad ir kokie sunkumai slėgtų mūsų gyvenimą, mūsų bendruomenes, kad ir kokie dideli tie sunkumai mums atrodytų, Dievas neleis, kad jie mus visiškai sugniuždytų. Dievas eina su mumis ir niekada jis mūsų nepalieka! Nepraraskime vilties! Neužgesinkime jos savo širdyse!

Žinoma, šiandien daugelį žmonių, taip pat ir mūsų jaunimą, gundo daugybė stabų: pinigai, sėkmė, valdžia, malonumai. Neretai vienatvė ir tuštuma žmonių širdyse skatina tuose apgaulinguose stabuose ieškoti laimės. Dėl to brangieji, - ragino Popiežius, - būkime vilties šviesa! Pozityviai žiūrėkime į pasaulį. Drąsinkime jaunimą, padėkime jiems būti geresnio pasaulio kūrėjais. Kas yra vilties žmogus, kas turi tą viltį, kurią mums dovanoja tikėjimas, tas žino, kad Dievas veikia ir mus gali nustebinti net ir didžiausiuose sunkumuose. Priminęs Evangelijos pasakojimą apie Kanose vestuves, Popiežius ragino: Dievas nori, kad visada mus stebintų jo meilė, kad priimtume jo dovanojamas staigmenas. Pasitikėkime juo. Kai esame nuo jo nutolę, džiaugsmo ir vilties vynas greit pasibaigia. Jei grįžtame pas Jį, jei esame su Juo: šaltas sunkumų ir nuodėmės vanduo pavirsta naujos draugystės vynu.

Galiausiai trečia laikysena – džiaugsmas. Jei keliaujame vilties kupini ir jei leidžiame, kad Jėzus mus vis iš naujo stebintų, mūsų širdys prisipildo džiaugsmo, kurį galime liudyti ir kitiems žmonėms. Krikščionis džiaugiasi! Krikščionis niekada neliūdi! Krikščionis negali būti pesimistas! Jei tikrai mylime Kristų ir jaučiame jo meilę, mūsų širdis dega džiaugsmu ir juo užsikrečia visi mus supantys žmonės. Brangieji, - sakė popiežius Pranciškus, - atėjome belstis į Marijos namų duris. Ji mus įsileido vidun, parodė mums savo Sūnų ir dabar ji mums taria: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.