2013-07-22 23:32:01

Šventasis Tėvas Pranciškus brazilams: „Kristaus ramybė tebūna su Jumis!“ (+video)


Popiežius Pranciškus pirmadienį atskrido į Braziliją. Šventąjį Tėvą Rio de Žaneire pasitiko entuziastingos žmonių minios. Žmonių spūstis kai kur net trukdė pravažiuoti Šventojo Tėvo automobiliui. Oro uoste popiežių pasitiko Respublikos prezidentė. Dilma Vana Rousseff Linhares ir Rio arkivyskupijos ganytojai. Privažiavęs miesto centrą Šventasis Tėvas perlipo į papamobilį, kuriuo nuvyko į Rio de Žaneiro miestą. Atvykęs į centrą Pranciškus persėdo į sraigtasparnį, kuriuo nuskrido į valstijos valdžios būstinę Guanabara rūmuose sutiktuvių ceriamonijai.

„Pagal savo meilingąją apvaizdą Dievas norėjo, kad pirmoji tarptautinė pontifikato kelionė suteiktų man galimybę sugrįžti į mylimą Lotynų Ameriką, konkrečiai - į Braziliją“. Tai pirmieji Brazilijoje Šventojo Tėvo Pranciškaus oficialiai pasakyti žodžiai, kuriais jis kreipėsi į Brazilijos Respublikos prezidentę ir kitus sutiktuvių ceremonijos dalyvius Rio de Žaneiro municipaliteto Guanabara rūmų kieme. Be Respublikos prezidentės sutiktuvėse dalyvavo aukšti Brazilijos valdžios pareigūnai ir vyriausybės ministrai, Rio de Žaneiro valstijos gubernatorius ir miesto meras, Brazilijoje savo šalims atstovaujančių diplomatų korpusas, Šventojo Tėvo kelionės palyda, Brazilijos Bažnyčios ganytojai lydimi Rio de Žaneiro arkivyskupo Orani Joao Tempesta.

Išmokau, kad norint prieiti prie brazilų tautos reikia įžengti pro jos neapsakomai dosnios širdies duris; tad tebūna man leista šiuo momentu švelniai pasibelsti į šias duris. Prašau leidimo įžengti ir šią savaitę pabūti su jumis, - kalbėjo ceremonijos dalyviams Romos vyskupas ir popiežius. Neturiu nei aukso, nei sidabro, tačiau atsinešu su savimi patį brangiausią, kas man buvo duota: Jėzų Kristų! Jo vardu atvykstu kūrenti kiekvienoje širdyje degančią broliškos meilės ugnį ir trokštu, kad visus pasiektų mano sveikinimas: „Kristaus ramybė tebūna su Jumis“.

Padėkojęs prezidentei ir pareigūnams už priėmimą, Pranciškus kreipėsi į brazilų vyskupus pažymėdamas, kad su šiuo vizitu trokšta tęsti Romos vyskupui skirtą pastoracinę misiją tvirtinti brolius Kristaus tikėjime, drąsinti, kad liudytų iš Jo kylančią viltį bei paskatinti, kad visiems siūlytų neišsemiamus Jo meilės turtus.

Šventasis Tėvas toliau pažymėjo, kad jo kelionės pagrindinis tikslas yra dalyvavimas Pasaulinėse Jaunimo dienose, buvimas su jaunimu, kuris atvyko iš viso pasaulio sužavėtas Atpirkėjo Kristaus išskėstų rankų. Jaunimas nori surasti prieglobstį jo glėbyje, prie pat jo širdies, kad iš naujo išgirstų jo aiškų ir galingą kvietimą: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“. Kristus pasitiki jaunimu pavedamas jiems savo misijos ateitį. Tačiau ir jaunimas pasitiki Kristumi, jis nebijo rizikuoti dėl jo vieninteliu savo gyvenimu, nes žino, kad jis nenuvilia.

Puikiai žinau, jog kreipdamasis į jaunimą kalbu taip pat jų šeimoms, jų bažnytinėms bendruomenėms, tautinėms bendruomenėms, kurioms priklauso, visuomenėms, kuriose gyvena, taip pat į vyrus ir moteris, nuo kurių didžiąją dalimi priklauso šių naujųjų kartų likimas, - sakė Pranciškus ir prisiminė brazilų liaudies posakį, jog „vaikai yra mūsų akių vyzdis“. Kaip gražiai pasakyta, jaunimui pritaikant akių vyzdžio įvaizdį, lango, pro kurį į mus įeina šviesa, dovanojanti regėjimo stebuklą! Kas bus, jei nesirūpinsime savo akimis? Kaip tada žengti pirmyn? - klausė Pranciškus drauge palinkėdamas, kad šią savaitę kiekvienas iš mūsų apsvarstytų šį provokuojantį klausimą.

Jaunimas yra langas, pro kurį ateitis įžengia į pasaulį ir pastato mums didžiuosius iššūkius. Jaunimui gyvenančiam visuose pasaulio pakraščiuose reikia sudaryti tvirtą pagrindą, kad galėtų kurti gyvenimą, užtikrinti saugumą ir švietimą, perduoti amžinąsias vertybes vardan kurių verta gyventi, perduoti pasaulio paveldą, atitinkantį žmogaus gyvenimo normas.

Šiuo momentu popiežiaus rankos tiesiasi, kad aprėptų visą brazilų tautą; nuo Amazonės iki pampos, nuo dykviečių iki Pantanalio, nuo kaimelių iki metropolijų. Niekas tenesijaučia atskirtas nuo popiežiaus meilės, sakė Pranciškus, užtikrindamas, kad visus prisimins Aparesidos Švč. Mergelės prašydamas motiniškai užtarti visų brazilų namus ir šeimas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.