2013-07-20 12:45:14

Paskirtas Liepojos vyskupas; paskirtas popiežiaus pasiuntinys Milano Edikto minėjimuose Niše


Šventasis Tėvas šeštadienį, liepos 20 dieną, paskyrė naują vyskupą Bažnyčiai Latvijoje. Tai Viktors Stulpins, kuris valdys Lietuvos kaimynystėje esančią Liepojos vyskupiją. Primename, kad 2012 metų birželį iš Liepojos vyskupo pareigų pasitraukus dominikonui Vilhelmui Lapeliui, iki šiol Liepojos vyskupija buvo valdoma apaštalinio administratoriaus. Liepojos vyskupija yra nedidelė. Vyskupijos teritorijoje gyvena apie 40 000 katalikų, dauguma kitų gyventojų yra liuteronai.

42 metų amžiaus vyskupas Viktors Stulpins prieš stodamas į Rygos seminariją įgijo specialybę statybų srityje ir Rygos arkivyskupijos kunigu buvo įšventintas 1995 metais. Penkiolika metų darbavosi įvairiose parapijose, eidamas klebono pareigas, kol 2010 metais buvo paskirtas Rygos seminarijos vicerektoriumi ir ekonomu, taip pat šv. Pranciškaus parapijos Rygoje vikaru. Dėsto Rygos teologijos institute ir yra Rygos arkivyskupijos Sakralaus meno komisijos narys.

Šeštadienį paskirti dar du kiti vyskupai: Italijoje ir Ekvadore.

*

Popiežiaus Pranciškaus potvarkiu Milano arkivyskupas Angelo Scola paskirtas specialiuoju pasiuntiniu 1700 metų Milano Edikto jubiliejaus minėjimuose, kurie vyks Serbijoje, Nišo mieste, ateinančio rugsėjo 20-21 dienomis.

Imperatorių Konstantino ir Licinijaus 313 metais paskelbtas Milano Ediktas nutraukė krikščionių persekiojimus, žiūrint plačiau, yra vienas iš ankstyviausių ir reikšmingiausių religijos laisvės dokumentų Vakarų civilizacijoje.

Milano Ediktas ypatingai minimas Nišo mieste, nes jame, tuomet vadintame Naissus, „nimfų mieste“, vienoje iš romėnų tvirtovių 272 metais gimė Flavijus Valerijus Aurelijus Kosntantinas, istorijoje žinomas Konstantino Didžiojo vardu ir, kaip minėta, vienas iš Milano Edikto paskelbimo iniciatorių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.