2013-07-25 07:56:34

Rio de Žaneire vykstant PJD galimos demonstracijos


Pasaulio jaunimo dienų organizatoriai neslepia susirūpinimo dėl galimų demonstracijų Rio de Žaneiro gatvėse tuo metu kai mieste bus popiežius ir tūkstančiai iš viso pasaulio atvykusio jaunimo. Nelabai didelė demonstracija įvyko šios savaitės trečiadienį. Apie 2 tūkst. žmonių, susirinkę prie Rio de Žaneiro gubernatoriaus namų, reikalavo jo atsistatydinimo. Demonstrantai neslėpė nepritarimo Jaunimo dienoms ir popiežiaus vizitui. Demonstracijų, ko gero skaitlingesnių negu pastaroji, tikimasi ir ateinančią savaitę. Kaip sakė Vatikano radijui duotame interviu PJD organizacinio komiteto Brazilijoje vadovas Joel Portela Amado, demonstracijas sunku iš anksto numatyti. Jos visada galia atsirasti nežinia dėl ko ir nežinia kada. Visada gali atsirasti pacifistinių ar anarchistinių mažumos grupių, kurios siekdamos regimumo pasinaudoja dideliais tarptautiniais renginiais. Panašiai ir šį kartą, žinant, kad į Rio de Žaneirą bus sutelktas daugelio žiniasklaidos priemonių dėmesys, atsiras norinčių šia situacija pasinaudoti. Tačiau PJD organizatoriai nemano, kad galimos demonstracijos galėtų kelti grėsmę paties renginio eigai. Žinoma, jeigu atsirastų būtinybė, viešosios tvarkos palaikymu pasirūpins teisėsaugos pajėgos.

Demonstracijos Rio de Žaneire vyko jau ir anksčiau. Pastarosiomis savaitėmis buvo protestuojama prieš korupcija kaltinamą vietinę valdžią, ypač prieš Rio de Žaneiro gubernatorių ir miesto merą, taip pat prieš 2014 m. vyksiantį futbolo pasaulinį čempionatą ir 2016 m. olimpines žaidynes. Pasak demonstrantų, šie didieji renginiai yra nepateisinamas išlaidavimas, žinant apie mieste ir visoje Brazilijoje akivaizdžiai matomus didžiulius socialinius kontrastus. Panašūs argumentai naudojami pasisakant ir prieš popiežiaus vizitą Rio de Žaneire.

Miesto valdžia neketina galimų demonstracijų uždrausti, - sakė Rio de Žaneiro meras. Tai būtų nesuderinama su šalies demokratine tradicija. Tačiau bus stengiamasi, kad demonstracijos nesutrukdytų ateinančią savaitę numatytų renginių eigos.

Trečiadienį Vatikane vykusiame PJD ir popiežiaus kelionės į Rio de Žaneirą pristatyme, Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ sakė, kad apie socialinius protestus Brazilijoje žinoma, tačiau jie nelaikomi nukreiptais prieš popiežiaus asmenį ar prieš Bažnyčią. T. Lombardi SJ taip pat informavo, kad Šventasis Sostas yra paprašęs Brazilijos valdžią, kad viešąją tvarką jaunimo susitikimų su popiežiumi metu palaikantys kareiviai būtų neginkluoti. Popiežius Rio de Žaneire naudosis ne šarvuotu, bet atviru papabomiliu.

Apie pastarosiomis savaitėmis vykusias ir artimiausiomis dienomis galinčias pasikartoti demonstracijas pasisakė San Paulo arkivyskupas kard. Odilo Pedro Scherer. Interviu Italijos katalikų dienraščiui „Avvenire“ jis sakė, kad demonstracijos, jei vyksta taikingai, yra teigiamas reiškinys. Gerai, kad jaunimas angažuojasi į socialinį gyvenimą, eina į gatves protestuoti prieš tai kas nepriimtina, kad rūpinasi šia konkrečia tikrove, o ne tik virtualiu pasauliu, - sakė kardinolas. Pasak jo, Europos spauda gana šabloniškai pristato Braziliją, dažnai per daug prisodrintomis spalvomis pristatomas skurdas ir socialinės atskirtis. Žinoma, turtiniai ir socialiniai kontrastai yra rimta Brazilijos problema, tačiau negalima nutylėti ir spartaus ekonomikos augimo bei dedamų pastangų pagerinti visų piliečių gyvenimą. Neantraeilis ir Bažnyčios indėlis, nes pirmiausiai iš krikščioniškosios aplinkos skamba raginimai gerbti žmogaus teises, kurti brolišką visuomenę. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.