2013-07-25 07:56:59

Du kardinolai brazilai apie Pasaulinę jaunimo dieną ir popiežių Pranciškų


Brazilija laukia popiežiaus Pranciškaus. Vien ta aplinkybė, jog tai pirmasis popiežius iš Lotynų Amerikos, jau yra pakankamas motyvas, kad pažadintų viso pasaulio susidomėjimą. Popiežiaus paprastumas ir šypsena, jo artumas vargšams, jų nuolatinis prisiminimas gestuose ir žodžiuose rodo, jog tai iš meilės savo avims esantis uolus ganytojas. Jo žodžiai, paprasti ir tiesūs, gimę iš gilaus širdį persmelkusio sielovadinio karščio, pasiekia gelmę asmenų, kurie tuoj pat su jais susitapatina, nes jie liečia jų kasdienį gyvenimą - rašo brazilų kardinolas Raymundo Damasceno Assis, Aparesidos arkivyskupas.

Lengvumas, pasak jo, su kuriais popiežius tuos žodžius ištaria, nesumenkindamas jų aiškumo, gylio ir jėgos, Bažnyčiai teikia naują jėgą ir gimdo tikėjimo entuziazmą. Tvirtai, bet neprarasdamas švelnumo, popiežius Pranciškus parodė kryptį struktūrų atnaujinimui, jau ilgą laiką trokštamo Bažnyčios. Susitikimas Rio de Žaneire jaunuoliams iš viso pasaulio bus galimybė dar labiau priartėti prie Pranciškaus, kad priimtų tą dvasingumą, kuris sklinda iš jo veiksmų ir žodžių. Jis atvyksta sutvirtinti tikėjime brolių, tai Kristaus Petrui ir pastarojo įpėdiniams patikėtas uždavinys. Kreipdamasis ypač į jaunuolius, Pranciškus juos kvies derinti savo gyvenimą prie Kristaus, tampant Jo mokiniais ir misionieriais. Neabejotinai popiežiaus apsilankymas suteiks naują impulsą jaunimo evangelizavimui, kuris nusipelnė išskirtinio dėmesio pastarais metais Bažnyčioje Brazilijoje. Nors bendruomenių gyvenime dalyvauja daug jaunuolių, jaudina skaičius tų, kurie tolsta nuo jų. Jie nenustojo tikėti, tikėjimas yra gyvas jų širdyse, tačiau jie nebejaučia Bažnyčios tarpininkavimo poreikio, kad jį išgyventų ir liudytų. Popiežiaus žodžiai skatins juos grįžti į tikėjimo bendruomenę.

Pasak Aparesidos arkivyskupo, neliks popiežiaus nepastebėtas ir dabartinis socialinis kontekstas; neseniai šimtai tūkstančių jaunuolių išėjo į gatves ir aikštes piktindamiesi galios struktūromis ir institucijų veiksmais, kurie žeidžia gyvenimą ir orumą. Ir tai yra geras ženklas, kad jaunuoliai nėra abejingi.

Su pirmuoju popiežiumi iš lotynų Amerikos Bažnyčia įkvepia naujo oro. Daug iš tikimasi ir dėl taikos pasaulyje. Tegu jo buvimas tarp brazilų drąsina įsipareigojimą tikėjimui, solidarumui ir socialiniam teisingumui, linki Šventojo Sosto dienraščio „l’Osservatore Romano“ puslapiuose kardinolas Raymundo Damasceno Assis.

Jam atitaria ir kitas brazilų kardinolas, Claudio Hummes, buvęs San Paolo arkivyskupas ir Klero kongregacijos prefektas.

Manau, kad popiežius Pranciškus dar labiau panorės išvystyti, - Vatikano radijui sakė ganytojas, - naują kryptį, kurią jis siūlo Bažnyčiai savo veiksmais, savo artumu, savo būdu būti su žmonėmis...Jis lankys ypač tuos, kurie gyvena periferijose. Tai yra visos jo programos prioritetas: periferijos, stokojantys asmenys, kenčiantys, vargšai. Jis mus moko, kad turime dirbti ne tik dideliuose projektuose, bet ypač su tais, kurie yra arti mūsų, visa šalia mūsų, priešais mus ir kuriems reikia šypsenos, apkabinimo, drąsos, gyvenimo prasmės, vedančios šviesos ir paguodos. Ir popiežius tai suteiks. Manau, kad tai yra ženklas, kaip Bažnyčia turi eiti pirmyn: paprastesniu, neturtingesniu būdu. Popiežius mums primena esminius dalykus ir juos dar primins. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.