2013-07-16 16:32:01

Popiežius pietavo su Vatikano observatorijos jėzuitais


Po sekmadienio vidudienio maldos popiežius Pranciškus pietavo su Vatikano observatorijoje dirbančia jėzuitų bendruomene. Galima priminti, kad Vatikano observatorija yra viena iš trijų, kurias įsteigė popiežiai, greta Romos Kolegijos ir Kapitolijaus observatorijų. Garsiausia savo laiku galbūt buvo Romos Kolegijos observatorija, kurioje dirbo tokie astronomai, kaip jėzuitas Angelo Secchi, XIX amžiaus viduryje pirmasis suklasifikavęs žvaigždes pagal jų spektrą.

XIX amžiaus pabaigoje popiežius Leonas XIII atnaujino tuo metu jau nutrūkusią Vatikano observatorijos veiklą, norėdamas tuometinių polemikų kontekste aiškiai parodyti, kad Bažnyčia nėra priešiška mokslui – observatorija buvo įrengta pačiame Vatikane. Nuo XX amžiaus pradžios observatorijai vadovauja jėzuitai, pagrindinis observatorijos mokslinis darbas pirmaisiais dešimtmečiais buvo bendradarbiavimas dangaus žemėlapio sudaryme ir žvaigždžių katalogavime.

Romai tapus pernelyg apšviesta, observatorija buvo perkelta į Kastelgandolfą. Tačiau netrukus ir čia tapo sudėtinga stebėti dangų. Tad prieš tris dešimtmečius nuspręsta įkurti Vatikano observatorijos tyrimų centrą Jungtinėse Amerikos Valstijose, Arizonoje, kurioje darbuojasi didelė astronomų bendruomenė. Čia vyksta pagrindiniai tyrimai, o Vatikano observatorija Kastelgandolfe yra istorinė būstinė, kurioje daugiau vystoma kultūrinė ir formacinė veikla, kaip kad vasaros stovyklos jauniems astronomams.

Vatikano observatorijos direktorius t. José Gabriel Funes Vatikano radijui sakė: - puiki diena mums, jėzuitams, dirbantiems Vatikano observatorijoje. Priėmėme popiežių, parodėme jam savo darbo kambarius Kastelgandolfe. Popiežius matė kai kurias vertingiausias mūsų turimas knygas – Koperniko „De revolutionibus“ kopiją, Niutono „Principia“, jėzuito Clavio „Lenteles“ – pastarasis mokslininkas prisidėjo įgyvendinant Grigaliaus kalendorių. Popiežius aplankė meteoritų laboratoriją, kurioje galėjo per mikroskopą apžiūrėti vieną Buenos Airėse nukritusį meteoritą. Tai buvo nedidelis jam paruoštas siurprizas. Po pietų popiežius pasirašė ant pergamento, kurį jau yra pasirašę ir kiti popiežiai, nuo Pijaus XI. Susitikimas buvo gražus ir visi likome patenkinti.

Pasak t. Funes, Šventajam Tėvui taip pat buvo pristatyta Observatorijos veikla ir projektai, jos misija, kuri apima pastangą apmąstyti religinį pažinimą mokslo šviesoje ir atvirkščiai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.