2013-07-15 13:37:56

Sekmadienio vidudienio malda. Gailestingumas svarbiau už aukas (+video)


Brangūs broliai ir seserys, laba diena! – pradėdamas sekmadienio vidudienio maldą sakė popiežius Pranciškus ir tęsė: - šiandien mūsų sekmadieninį „Viešpaties Angelo“ susitikimą išgyvename Kastelgandolfe. Sveikinu šio gražaus miestelio gyventojus! Ypač dėkoju jums už maldas, ir pats meldžiuosi už piligrimus, kurie šiandien gausiai atvykote.

Pranciškus komentavo sekmadienio Evangeliją pagal Luką, garsųjį palyginimą apie gerąjį samarietį.

Kas buvo tas žmogus? Buvo atsitiktinis keliautojas, nuo Jeruzalės leidęsis link Jericho keliu, kuris kirto Judėjos dykumą. Šiek tiek prieš tai kitas žmogus buvo užpultas plėšikų, apiplėštas, sumuštas ir paliktas leisgyvis. Prieš samarietį pro jį praeina kunigas ir levitas, du asmenys, tarnaujantys Viešpaties šventykloje. Jie mato tą vargšą, tačiau praeina nesustodami. O Samarietis, pamatęs tą žmogų, jo pasigailėjo, sako Evangelija. Prisiartino, aptvarstė žaizdas, užpildamas šiek tiek aliejaus ir vyno, nugabeno į nakvynės namus ir sumokėjo už jį...Trumpai tariant, pasirūpino juo: tai artimo meilės pavyzdys.

Kodėl Jėzus pasirinko samarietį savo palyginimo pagrindiniu veikėju? Nes samariečiai buvo niekinami judėjų dėl skirtingų religinių tradicijų. O Jėzus parodo, kad samariečio širdis yra gera ir dosni, kad, priešingai nei kunigas ir levitas, jis praktikoje taiko Dievo valią, kuriai gailestingumas yra svarbiau už atnašas.

Dievas visada trokšta gailestingumo, o ne visų pasmerkimo, - kalbėjo Šventasis Tėvas. – Nori širdies gailestingumo, nes Jis pats yra gailestingas ir moka suprasti mūsų vargingumą, mūsų sunkumus ir taip pat mūsų nuodėmes. Tegu suteikia ir mums šią gailestingą širdį! Samarietis būtent tai ir daro: imituoja Dievo gailestingumą tų atžvilgiu, kuriems jo reikia.

Pasak Pranciškaus, žmogus, kuris pilnai išgyveno gerojo samariečio Evangeliją yra sekmadienį minėtas šventasis: šv. Kamilis Lelietis, Ligonių tarnų steigėjas, ligonių ir sveikatos apsaugos darbuotojų globėjas. Šventasis Kamilis mirė 1614 metų liepos 14-ąją, prieš keturis šimtus metų.

Sveikinu su dideliu širdingumu visus šv. Kamilio sūnus ir dukteris, kurie išgyvena jo gailestingumo charizmą kasdieniame kontakte su ligoniais. Kaip ir jis, būkite geraisiais samariečiais! Taip pat ir medikams, slaugams ir visiems, kurie darbuojasi ligoninėse ir slaugos namuose linkiu gyventi ta pačia dvasia. Patikėkime šią intenciją Švenčiausiosios Marijos užtarimui, - kvietė popiežius ir tęsė: - yra kita intencija, kurią norėčiau patikėt Dievo Motinai, kartu su jumis visais. Jau visai arti Pasaulinė jaunimo diena Rio de Žaneire. Matau daug jaunuolių amžiumi, tačiau visi esate jauni širdyje. Išvyksiu už aštuonių dienų, tačiau daug jaunuolių išvyks į Braziliją anksčiau. Melskimės už šią didelę piligrimystę, kuri prasideda: tegu Aparecidos Dievo Motina, Brazilijos globėja, lydi dalyvių žingsnius ir atveria jų širdis priėmimui misijos, kurią Kristus jiems suteiks. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.