2013-07-17 10:11:16

Popiežius meldžia susitaikinimo malonės lenkams ir ukrainiečiams


Popiežius Pranciškus sekmadienį, po vidudienio maldos, kreipėsi į Ukrainos Lucko mieste vykstančių gedulingų Mišių dalyvius. Lucko katedroje Ukrainos ir Lenkijos vyskupų koncelebruotomis Mišiomis buvo meldžiamasi už Voluinės gyventojus nužudytus 1943-1944 m. Šiuo laikotarpiu įsiplieskusio nacionalistinio smurto aukomis tapo dešimtys tūkstančių žmonių: ukrainiečiai nacionalistai, siekdami įbauginti vietinius lenkus ir priversti juos palikti Voluinę, nužudė apie 60 tūks. žmonių; keršydami lenkai nužudė apie 3 tūkst. ukrainiečių. Gydyti tragiškos praeities paliktas žaizdas buvo ėmęsis jau palaimintasis popiežius Jonas Paulius II, raginęs abi tautas susitaikyti. Šiemet Ukrainos Rytų apeigų katalikų Bažnyčios vadovai ukrainiečių tautos vardu kreipėsi į lenkus prašydami atleidimo už Voluinės žudynes ir savo ruožtu siūlydami atleidimą už ukrainiečių patirtas skriaudas. Dar vienas žingsnis į susitaikinimą buvo šį sekmadienį Lucke aukotos Mišios, kuriose dalyvavo ir Lenkijos prezidentas Bronislaw Komorowski.

Malda vienijuosi su vyskupais ir tikinčiaisiais Lucko katedroje, Ukrainoje, dalyvaujančiais gedulinės Mišiose, aukojamos Voluinės žudynių septyniasdešimtųjų metinių proga, - sakė popiežius Pranciškus. Tos žudynės, kurias nacionalistinė ideologija sukurstė Antrojo pasaulinio karo kontekste, nusinešė dešimčių tūkstančių žmonių gyvybes ir sužeidė lenkų ir ukrainiečių tautų brolybę. Prašau Dievo gailestingumo nužudytųjų sieloms, abiems tautoms meldžiu susitaikinimo malonės ir nuoširdaus bendradarbiavimo kuriant Dievo karalystę. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.