2013-07-16 16:31:14

Vatikanas bus 2014 m. Turino knygų mugės garbės svečias


Vatikanas pakviestas būti ateinančių metų Turino knygų mugės garbės svečiu. Šventojo Sosto dienraštis l‘Osservatore Romano informuoja, kad Valstybės sekretorius kard. Tarcisio Bertone, kuris kaip tik šiomis dienomis lankosi Turine, padėkojo Italijos Pjemonto regiono, kurio sostinė yra Turino miestas, prezidentui ir patvirtino, kad Vatikanas kvietimą mielai priima.

Kardinolas šia proga kalbėdamas apie krikščionybės indėlį į rašto paplitimą pasaulyje, be kita ko priminė ir liepos 11 d. Bažnyčios liturgijoje minėtą šv. Benediktą Nursietį. Šis šventasis įkūrė benediktinų ordiną, kuris daug nusipelnė išsaugodamas antikos graikų ir romėnų raštijos paminklus; šio ordino narių kruopštaus darbo dėka būsimosioms kartoms buvo taip pat perduoti ne tik krikščionių tekstai, bet ir islamo, kuris irgi yra knygos religija. Kardinolas taip pat pranešė, kad Vatikano dalyvavimo ateinančių metų Turino knygų mugėje organizavimas patikėtas specialiai komisijai, kuriai vadovaus Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas kard. Gianfranco Ravasi.

Komentuodamas žinią, kad Vatikanas bus 2014 m. Turino knygų mugės garbės svečias, Vatikano leidyklos direktorius kun. Giuseppe Costa sakė, jog apie galimą pakvietimą jau kuris laikas buvo neoficialiai kalbama, tokį sprendimą siejant su 2015 m. sukaksiančiomis šv. Jono Bosko gimimo dušimtosiomis metinėmis, tad buvo maloni staigmena kai sužinota, kad Vatikanas bus garbės svečias jau ateinančiais metais. Pasak leidyklos direktoriaus, dalyvavimas Turino mugėje garbės svečio teisėmis bus puiki proga pristatyti Vatikano leidybinę veiklą, ne tik pačios Vatikano leidyklos, bet taip pat Vatikano muziejų, Apaštališkosios bibliotekos ir kitų Šventojo Sosto institucijų leidybą.

Vatikano paviljono ateinančių metų Turino mugėje kuratorius kard. Gianfranco Ravasi Šventojo Sosto dienraščiui sakė, kad visų pirma tai bus proga parodyti religinės tematikos leidyboje turtingumą ir daugiasluoksniškumą, taip pat dialogiškumą, kuris yra labai ryškus Vatikano leidyklos pastarųjų metų darbo bruožas. Kalbant apie pasiruošimus pasirodymui Turino knygų mugėje negalima užmiršti Vatikano Apaštališkosios bibliotekos. Ji yra viena svarbiausių pasaulio bibliotekų, su meile sauganti knygą, ne tik krikščionišką, bet ir klasikinės kultūros knygą. Katalikų Bažnyčia per savo ilgą istoriją kalbėjosi su tolimiausiais kraštais ir kultūromis. Tas dialogas atsispindi Bibliotekos rinkiniuose. Šitą nepaprastą turtingumą sunku įsivaizduoti jei į Vatikano – mažiausios pasaulio valstybės – kultūrinę tikrovę žiūrima neatidžiai arba su išankstiniu neigiamu nusistatymu. Kardinolas Ravasi tai pat atkreipė dėmesį į sutapimą: Pjemonto sostinėje Turine vyksiančios knygų mugės garbės svečiu Vatikanas pakviestas valdant Pranciškui – Popiežiui, kurio šeima kilusi iš Pjemonto.

Šia proga dar galime pridurti, kad 2007 m. Turino knygų mugės garbės svečias buvo Lietuva. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.