2013-07-13 12:07:26

Ks. Damian Bryl biskupem pomocniczym w Poznaniu


Ojciec Święty mianował biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej ks. Damiana Bryla. Nominat ma 44 lata i dotychczas był ojcem duchownym w poznańskim seminarium.

Ks. Bryl pochodzi z Jarocina. Po maturze wstąpił do wyższego seminarium duchownego w Poznaniu, gdzie w 1994 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studia kontynuował w latach 1996-1999 na uniwersytecie Nawarry w Hiszpanii, uzyskując doktorat z zakresu teologii moralnej. Po powrocie do kraju pracował w Poznaniu jako duszpasterz, redaktor naczelny czasopism „Katecheta” oraz „Teologia i Moralność”, a także jako wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Będąc duchowym opiekunem kleryków poznańskiego seminarium, kierował Stowarzyszeniem Ojców Duchownych w Polsce, a w archidiecezji poznańskiej należał do rady ds. formacji kapłańskiej oraz rady duszpasterskiej.

Jak stwierdził sam biskup nominat, swoje uczucia i pragnienia chciałby streścić w trzech słowach: jestem, dziękuję i ufam: „Jestem, to znaczy chcę być do dyspozycji, chcę odpowiedzieć na to, do czego Pan Bóg mnie zaprasza. Chcę być i podejmować służbę dla niego tutaj, w Kościele w Poznaniu. Dziękuję, bo wierzę, że Pan Bóg nie tylko mnie zaprosił, ale także obdarzy mnie łaską. Bardzo Mu za to dziękuję i dziękuję też tym osobom, które się do tego przyczyniły. Ufam, że Pan Bóg mnie nie zostawi, że jest dzisiaj ze mną i będzie zawsze, dlatego z nadzieją patrzę w przyszłość”.

„Do tej pory była mi szczególnie bliska troska o kleryków, księży, siostry zakonne i zakonników – dodał ks. Bryl. – Przygotowywałem też z księdzem arcybiskupem i większą grupą materiały do katechezy dorosłych. To też jest dla mnie ważne i bliskie. Myślę, że to jest takie fundamentalne zadanie Kościoła, które zawsze było ważne. To znaczy najpierw umacniać tych, którzy w Kościele są, wspierać ich i pogłębiać ich życie po to, żebyśmy razem mogli potem iść do tych, którzy gdzieś się pogubili czy jeszcze nie usłyszeli o Panu Bogu albo odeszli z różnych powodów. Chodzi o to, żeby nasze serca były na nich otwarte, ale najpierw my sami musimy się umacniać, abyśmy mogli także wesprzeć innych”.

Ks. Bryl przyjmie sakrę biskupią 8 września.

tc, ac/ rv, M. Gładysz
All the contents on this site are copyrighted ©.