2013-07-12 17:17:43

Kard. S. Rylko: Pasaulio jaunimo dienos bus evangelinės sėjos metas


Iki Brazilijos Rio de Žaneiro mieste vyksiančių Pasaulio jaunimo dienų pradžios likus mažiau nei dviems savaitėms, šį ketvirtadienį, liepos 11 d. Brazilijos vyskupijose meldžiamasi už jaunimo iš viso pasaulio susitikimo sėkmę ir dvasinį vaisingumą. Brazilijos vyskupų konferencijos jaunimo sielovados komisijos vadovas arkivyskupas Eduardo Pineiro da Silva paragino visoje šalyje melstis, kad Pasaulio jaunimo dienos būtų ypatinga malonės šventė ir Brazilijos, ir viso pasaulio jaunimui. Arkivyskupas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad katalikų jaunimo dienos beveik sutaps su per Braziliją pastaruoju metu nuvilnijusia banga pilietinių protestų, kuriuose dalyvavę visų pirma jauni žmonės reikalavo daugiau teisingumo ir solidarumo.

Sekmadienį, liepos 7 d., Rio de Žaneiro Dailės muziejuje buvo atidaryta paroda, pavadinta „Jėzaus pėdomis“. Parodą surengė Popiežiškosios pasauliečių tarybos žinioje veikiantis Jono Pauliaus II Pasaulio jaunimo dienų fondas. Atidaryme dalyvavo Popiežiškosios pasauliečių tarybos pirmininkas kard. Stanislaw Rylko. Paroda veiks iki spalio vidurio. Tos pačios dienos vakarą kardinolas aukojo Mišias, kurių metu perdavė Rio de Žaneiro arkivyskupijai palaimintojo Jono Pauliaus II relikviją.

Kardinolas Stanislaw Rylko, vienas pagrindinių ir šių, ir daugelio ankstesnių Pasaulio jaunimo dienų organizatorių, iki Rio de Žaneire vyksiančio pasaulio jaunimo susitikimo pradžios likus dešimčiai dienų, trumpam grįžęs į Romą, davė dar vieną interviu Vatikano radijui.

Brazilijoje, o pirmiausia Rio de Žaneire, jau visur juntama Popiežiaus laukimo atmosfera. Laukiama Pasaulio jaunimo dienų, laukiama jose dalyvausiančio Šventojo Tėvo, nes puikiai žinoma, koks didelis potencialas glūdi šiuose susitikimuose, kokį galingą stimulą jie suteikia vietinės Bažnyčios gyvenimui, o taip pat visai Bažnyčiai. O jei kalbėti vien apie Popiežiaus vizitą, - sakė kardinolas Rylko, - tai ir jo laukimas išgyvenamas ypatingai, nes popiežius Pranciškus yra pirmasis popiežius lotynų amerikietis ir jis jau po kelių dienų lankysis Lotynų Amerikos šalyje, Brazilijoje.

Klausiamas apie paskutinius pasirengimus Pasaulio jaunimo dienoms, kardinolas sakė, kad visi darbai vyksta pagal programą, tad iki atidarymo visi pasirengimai bus užbaigti. Šiuo metu didžiausias darbų įkarštis Copacabanoje ir Guaratiboje – tai yra vietose, kuriose vyks didžiausi žmonių susibūrimai. Organizatoriai dirba dieną ir naktį, puikiai suvokdami koks didelis pasaulinis, tikrai katalikiškas įvykis laukia.

Kardinolas Rylko taip pat priminė, jog prieš didžiuosius susitikimu Rio de Žaneire, pirmoji Pasaulio jaunimo dienų dalis, vadinamoji „misijų savaitė“, vyks įvairiose Brazilijos vyskupijose. Jaunimas iš viso pasaulio turės progos susipažinti su Brazilijos Bažnyčios kasdienybe, liudyti tikėjimą kartu su brazilų jaunimu. Ši įvadinė Pasaulio jaunimo dienų dalis labai svarbi, nes tai proga geriau susipažinti su vietinės Bažnyčios kasdienybe, kone ranka paliesti gyvą audinį.

Į klausimą kiek jaunų žmonių dalyvaus šiemetinėse Pasaulio jaunimo dienose, kardinolas atsakė, kad tokiomis progomis visada sunku kalbėti apie skaičius. Pagaliau ir Pasaulinių jaunimo dienų organizatorių užsibrėžtas tikslas yra ne kiekis, ne skaičiai, bet dvasinė kokybė. Kiek iš tiesų bus dalyvių, tiksliau paaiškės per pačias jaunimo dienas. Pagrindiniuose renginiuose – baigiamosiose Mišiose ir išvakarių maldos budėjime organizatoriai yra pasiruošę priimti iki dviejų milijonų žmonių.

Popiežius Pranciškus nuo pat pontifikato pradžios labai dėmesingas jaunimui. Ko Popiežius tikisi iš šių Pasaulinių jaunimo dienų? Iš tiesų, - sakė kardinolas Stanislawas Rylko, - popiežius Pranciškus ne kartą paliudijo, kad jaunimas – tai vienas svarbiausių prioritetų. Ne kartą turėjome progos matyti ir jaunimo entuziazmą bei meilę Šventajam Tėvui. Popiežius ragina jaunimą išdrįsti trokšti didelių dalykų ir jų siekti gyvenime. Tad šios jaunimo dienos tikrai bus didžiosios evangelinės sėjos metas. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.