2013-07-11 16:25:03

Watykan: ogłoszenie szczegółowych norm prawa karnego, dotyczących m.in. przestępstw przeciw nieletnim czy bezpieczeństwu i dobrom Stolicy Apostolskiej


„W naszych czasach dobro wspólne jest coraz bardziej zagrożone przez międzynarodową przestępczość zorganizowaną, wykorzystywanie rynku i gospodarki w złych celach czy terroryzm. Społeczność międzynarodowa musi zatem podjąć odpowiednie środki prawne celem zapobiegania i zwalczania przestępczej działalności, sprzyjając międzynarodowej współpracy sądowej w kwestiach karnych”.

Przypomina o tym Papież Franciszek w wydanym dziś liście apostolskim w formie motu proprio o sądownictwie Państwa Watykańskiego. Równocześnie Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego wydała nowe normy prawne i administracyjne, które wspomniany dokument Ojca Świętego rozciąga na wszystkie instytucje Stolicy Apostolskiej, m.in. na jej dyplomatów. Sądownictwo Państwa Watykańskiego obejmie swą kompetencją przestępstwa przeciw bezpieczeństwu, zasadniczym interesom i dobrom Stolicy Świętej. Ogłoszone dziś dokumenty wejdą w życie 1 września b. r.

Nowe normy są kontynuacją zmian wprowadzanych w ustawodawstwie Watykanu już podczas pontyfikatu Benedykta XVI, począwszy od 2010 r., m.in. by zapobiec „praniu brudnych pieniędzy”. Uwzględniają one liczne konwencje międzynarodowe ratyfikowane przez Stolicę Apostolską w takich kwestiach, jak zbrodnie wojenne, dyskryminacja rasowa czy prawa dziecka. Watykańskie prawo wymieniać będzie odtąd takie przestępstwa, jak tortura i różne wykroczenia przeciw nieletnim, w tym ich sprzedaż, prostytucja, akty seksualne z nimi czy pornografia dziecięca. Uwzględni też karanie zbrodni przeciw ludzkości, ludobójstwa i segregacji rasowej.

Dotychczasowe ustawodawstwo wspomnianych przestępstw nie wymieniało, co jednak wcale nie znaczy, że w Watykanie nie były one karalne – zwrócił uwagę w prezentacji ogłoszonych dziś dokumentów szef watykańskiej dyplomacji. Karano je w oparciu o sformułowania bardziej ogólne – wyjaśnił abp Dominique Mamberti. Kiedy w 1929 r. powstało Państwo Watykańskie, przejęło ono prawo karne obowiązujące wówczas we Włoszech. Watykan zachował je, wprowadzając z czasem jedynie drobne modyfikacje, ale poważniejsze zmiany były już od kilku lat przygotowywane.

Ogłoszone dziś watykańskie normy karne wprowadzają sankcje nie tylko dla osób fizycznych, ale też prawnych, czyli instytucji. Przewidują także m.in. konfiskatę i zapobiegawcze blokowanie dóbr. Zajmują się międzynarodową współpracą sądową. Ponadto znoszą w Watykanie karę dożywotniego więzienia, zastępując ją pozbawieniem wolności maksymalnie do 35 lat.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.