2013-07-11 17:03:55

Vatikano baudžiamosios teisės papildymai. Popiežiaus Pranciškaus motu proprio.


Šventojo Sosto spaudos salėje ketvirtadienį buvo pristatytas popiežiaus Pranciškaus Apaštališkasis laiškas motu proprio, kuriuo papildomos, pakeičiamos ir priderinamos prie tarptautinių normų kai kurios Vatikano Miesto Valstybėje galiojančios baudžiamosios teisės normos.

Įvedamais nuo rugsėjo 1 d. įsigaliosiančiais pakeitimais visų pirma nustatoma, kad visos Vatikano Miesto Valstybės baudžiamosios teisės normos galioja ne tik Vatikano Miesto Valstybės teritorijoje esančioms institucijoms ir jose dirbantiems asmenims, bet liečia ir Šventąjį Sostą, tai yra taip pat institucijas ir jose dirbančius asmenis, esančius už Vatikano Miesto Valstybės ribų. Į Vatikano baudžiamąją teisę taip pat integruojami įsipareigojimai išplaukiantys iš jau anksčiau Šventojo Sosto ratifikuotų tarptautinių konvencijų. Ketvirtadienio rytą vykusioje spaudos konferencijoje buvo paminėtos keturios 1949 m. konvencijos dėl karo nusikaltimų, 1965 m. konvencija prieš rasinę diskriminaciją, 1984 m. konvencija prieš kankinimą ir žiaurias, nežmoniškas bausmes, 1989 m. vaiko teisių konvencija. Nuo rugsėjo mėnesio iš Vatikano baudžiamosios teisės bus taip pat pašalinta kalėjimo iki gyvos galvos bausmė. Didžiausia bausmė bus laisvės atėmimas nuo 30 iki 35 metų. Naujai ir aiškiau apibrėžiama nekaltumo prezumpcijos taisyklė, o taip pat teisėsaugos institucijų naudojamos turto konfiskavimo ar laikino įšaldymo priemonės. Dar viena įvedamų pakeitimų rūšis liečia tarptautinį teisinį bendradarbiavimą, suderinamai su naujausiomis šios srities tarptautinėmis konvencijomis. Kaip buvo pažymėta Popiežiaus įvedamų pakeitimų pristatyme, jais siekiama prisidėti prie vykdomos kovos su viršnacionaliniu organizuotu nusikalstamumu, bendradarbiauti su tarptautine bendruomene. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.