2013-07-11 14:28:42

Papež Frančišek: Apostolsko pismo v obliki motu proprio o kazenskem področju


VATIKAN (četrtek, 11. julij 2013, RV) – Na vatikanskem tiskovnem uradu so bili danes predstavljeni novi zakoni in spremembe v kazenskem zakoniku ter kazenskem postopku, in tudi administrativne sankcije za Državo mesto Vatikan in Sveti sedež. Novosti je papež Frančišek odobril z apostolskim pismom v obliki motu proprio. Gre za nadaljevanje dela, ki ga je začel že zaslužni papež Benedikt XVI. leta 2010, povezanega s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma. Med drugim sedanje novosti pomenijo razširitev vsebine zakonov v skladu z mednarodnimi konvencijami, kot so štiri Ženevske konvencije glede vojnih zločinov, podpisane leta 1949; Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije iz leta 1965; Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, sprejeta leta 1984; in Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989, skupaj z njenimi Izbirnimi protokoli, sprejetimi leta 2000.

Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so posebej opozorili na nove vsebine, natančneje opredeljene, ki zadevajo zločine proti mladoletnikom. Uvedene so bile tudi novosti glede zločinov proti človeštvu. Odločeno je bilo med drugim še, da se odpravi kazen dosmrtne ječe in se jo nadomesti s kaznijo odvzema prostosti za od 30 do 35 let. V samem kazenskem postopku so bila vpeljana splošna načela pravičnega procesa z upoštevanjem domnevne nedolžnosti obtoženca. Pomembno področje reforme zadeva ponovno formulacijo določil glede mednarodnega sodnega sodelovanja. Kar zadeva administrativne sankcije gre za spremembe značaja splošnih določil, ki predvidevajo sankcije, usmerjene k učinkovitosti ter spoštovanju norm, določenih za zaščito javnega interesa. Vse te normativne spremembe skupaj, kot so še zatrdili na tiskovnem uradu Svetega sedeža, pa se umeščajo na pot v smeri ažuriranja, namenjenega večji sistematičnosti in popolnosti vatikanskega normativnega sistema.

Na začetku apostolskega pisma v obliki motu proprio papeža Frančiška lahko preberemo, da je »v današnjem času skupno dobro vedno bolj ogroženo zaradi mednarodnega in organiziranega kriminala, neprimerne rabe trga in ekonomije ter tudi terorizma«. Kot pojasnjuje papež, je zatorej »nujno, da mednarodna skupnost sprejme primerna pravna orodja, ki omogočajo preprečevanje in nasprotovanje kriminalu, podpirajoč mednarodno sodno sodelovanje na kazenskem področju«. Sveti sedež je vedno potrjeval, da mednarodne konvencije v teh okvirih predstavljajo učinkovita sredstva v boju proti kriminalnim dejavnostim, ki ogrožajo človekovo dostojanstvo, skupno dobro in mir. Da bi poudarili prizadevanje Svetega sedeža pri sodelovanju za dosego teh ciljev, pa so bile sprejete tudi naštete novosti, odobrene s papeževim apostolskim pismom.

To besedilo je predstavil tudi msgr. Dominique Mamberti, tajnik Svetega sedeža za odnose z državami. Pojasnil je, da je Država mesto Vatikan po Lateranskih sporazumih leta 1929, v celoti sprejela pravno, civilno in kazensko ureditev tedanje Kraljevine Italije. Danes sprejeti zakoni do sedaj obstoječi sistem v nekaterih vidikih dopolnjujejo z namenom, da bi zadostili pluralnosti potreb.

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.