2013-07-10 16:24:15

Šventojo Tėvo užuojauta Lac-Mégantic miesteliui (Kanada)


Vatikano Valstybės sekretorius Šventojo Tėvo Pranciškaus vardu pareiškė užuojautą Kanados Lac-Mégantic miesteliui po traukinio sukeltos katastrofos. Šventasis Tėvas maldos vienybėje su gedinčiomis šeimomis pavedė katastrofos aukas Dievo gailestingumui prašydamas Viešpaties, kad priimtų jas į savo Šviesą. Šventasis Tėvas jaučia gilų artumą su sužeistais asmenimis ir jų artimaisiais, su gelbėtojais ir visais, kurie jiems padeda prašydamas juos paremti ir paguosti. Šventasis Tėvas užtikrino savo ypatingą Apaštališkąjį palaiminimą visiems šios tragedijos paliestiems žmonėms, pažymėjo užuojautos žinioje kardinolas Tarcisio Bertone. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.