2013-07-09 17:20:52

Atlaidai Pasaulio jaunimo dienų proga


Apaštališkoji Penitenciarija paskelbė dekretą, kuriuo informuojama, kad Šventasis Tėvas Pranciškus, trokšdamas, kad jaunimas, siekdamas dvasinių tikslų, dėl kurių popiežius Benediktas XVI paskelbė Tikėjimo metus, dvasiškai vaisingai išgyventų XXVIII Pasaulio jaunimo dienas Rio de Žaneire, jų dalyviams suteikia galimybę pelnyti atlaidus.

Visuotinius atlaidus įprastinėmis sąlygomis (atlikus išpažintį priimti Komuniją ir melstis popiežiaus intencijomis) vieną kartą per dieną gali pelnyti sau patiems arba aukoti už mirusius, visi tie, kas atgailos dvasia dalyvaus šventosiose apeigose ar maldinguose susitikimuose, kurie Pasaulio jaunimo dienomis vyks Rio de Žaneire. Negalintieji asmeniškai dalyvauti gali pelnyti visuotinius atlaidus, jei įvykdę tas pačias dvasines ir sakramentines sąlygas, būdami klusnūs Popiežiui, dvasiškai dalyvaus minėtose apeigose, jas maldingai sekdami per televiziją, radiją ir kitas komunikacijos priemones.

Dalinius atlaidus gali pelnyti visi tikintieji, kurie jaunimo susitikimo dienomis sugraudinta širdimi melsis Dievui, kalbėdami oficialią Pasaulio jaunimo dienų maldą, šaukdamiesi Aparesidos Nekaltai Pradėtosios Mergelės, Brazilijos Karalienės, taip pat šventųjų Jaunimo dienų globėjų užtarimo ir prašys, kad stiprėtų jaunimo tikėjimas, kad jie eitų šventumo keliu.

Apaštališkosios penitenciarijos dekrete taip pat prašoma, kad visi kunigai, turintys teisę klausyti išpažinčių, uoliai vykdytų šią tarnystę ir siūlytų tikintiesiems melstis už Pasaulio jaunimo dienų sėkmę. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.