2013-07-09 17:19:51

Argentinos žydai siūlo suteikti popiežiui Pranciškui Nobelio Taikos premiją


Argentinos žydų bendruomenė norėtų iškelti popiežiaus Pranciškaus kandidatūrą Nobelio taikos premijai. Apie tai buvo užsiminta praėjusį šeštadienį Vatikane vykusio Popiežiaus susitikimo su grupe žydų kilmės argentiniečių, iš Buenos Airių atvykusių susitikti su buvusiu savo kraštiečiu. Vienas konkrečių motyvų, dėl kurių norima pasiūlyti popiežiaus Pranciškaus kandidatūrą, yra jo suteikta pagalba ir palaikymas po prieš 19 metų įvykusio ir daugelį žmonių sukrėtusio tragiško pasikėsinimo į Argentinos žydų bendruomenę. 1994 m. liepos 18 d. teroristai Buenos Airėse susprogdino Žydų savitarpio pagalbos draugijos būstinę, žuvo 85 žmonės, sužeistųjų skaičius siekė 300. Tuometinis Buenos Airių vyskupas augziliaras Jorge Bergoglio buvo vienas pirmųjų organizavusių pagalbą nukentėjusiems, vėliau, jau kaip kardinolas, daug kartų dalyvavęs to tragiško įvykio minėjimuose.

Tarp šeštadienį su Popiežiumi susitikusių Argentinos žydų buvo ir prieš 19 metų įvykusiame pasikėsinime žuvusiųjų artimieji. Supažindintas su jų iniciatyva kelti kandidatūrą Nobelio taikos premijai, popiežius Pranciškus jiems sakė, kad paprastai popiežiai nepriima apdovanojimų ir garbės titulų, tačiau jis asmeniškai labai vertina jų sumanymą ir yra dėkingas.

Popiežius Pranciškus, prieš išrinkimą į Petro sostą vadovaudamas Buenos Airių arkivyskupijai, garsėjo kaip dialogo žmogus ir ypač žydų draugas. Jis ypatingai bičiuliavosi su Buenos Airių vyriausiuoju rabinu Abrahamu Skorka. 2010 m. Jorge Mario Bergoglio ir Abraham Skorka abu išleido knygą „Apie dangų ir žemę“, kurioje kardinolas ir rabinas iš savo pozicijų kalba apie tikėjimą, komentuoja įvairius socialinio ir kultūrinio gyvenimo klausimus. (Vatikano radijas)







All the contents on this site are copyrighted ©.