2013-07-08 12:46:22

Modlitba pápeža Františka k Panne Márii, Hviezde morskej


Prinášame slová modlitby, ktorú predniesol Svätý Otec František pred sochou Panny Márie pri svojej návšteve ostrova Lampedusa 8. júla 2013 v závere svätej omše za účasti tisícov migrantov a obyvateľov ostrova.

Ó, Mária, Hviezda morská,
opäť sa obraciame na teba,
hľadajúc útočisko a pokoj,
aby sme si vyprosili ochranu a pomoc.

Matka Božia a naša Matka,
obráť k nám svoj láskavý pohľad,
pozri na všetkých, čo každý deň podstupujú nebezpečenstvá mora,
aby svojim rodinám zabezpečili, čo je nevyhnutné pre život,
aby zachovávali úctu k stvorenstvu, aby slúžili pokoju medzi národmi.

Ochrankyňa migrantov a putujúcich,
pomáhaj materskou starostlivosťou mužom, ženám i deťom,
odkázaným na útek zo svojich krajín, aby hľadali budúcnosť a nádej.
Nech sa ich stretnutie s nami a s našimi národmi
nestane zdrojom nového ešte ťažšieho otroctva a ponižovania.

Matka milosrdenstva,
vypros odpustenie nám,
ktorí sme sa stali slepými pre náš egoizmus, zahľadenými do vlastných záujmov,
a zajatcami našich strachov,
a sme nevšímaví voči potrebám a utrpeniu bratov.

Útočisko hriešnikov,
sprostredkuj obrátenie srdca
všetkým, ktorí vyvolávajú vojny, nenávisť a chudobu,
zneužívajú zraniteľnosť bratov
a nedôstojne obchodujú s ľudským životom.

Vzor lásky,
požehnaj mužov a ženy dobrej vôle,
ktorí prijímajú tých, ktorí prichádzajú k brehom tohto ostrova a slúžia im,
nech sa prijatá a darovaná láska stane semenom nového bratského puta
a vychádzajúcou hviezdou pre svet pokoja.Amen.

Preklad: Jozef Bartkovjak SJ
All the contents on this site are copyrighted ©.