2013-07-05 14:13:30

Jonas XXIII ir Jonas Paulius II bus skelbiami šventaisiais


Penktadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Amato ir leido kongregacijai skelbti oficialius dekretus, patvirtinančius keleto kandidatų į šventuosius ir palaimintuosius užtarimu įvykusius stebuklus, kankinystę ir herojiškas dorybes.

Vienu dekretų patvirtintas stebuklas, įvykęs palaimintojo Jono Pauliaus II (Karolio Juozapo Wojtylos) užtarimu. Patvirtinus stebuklą, popiežius Pranciškus nusprendė sušaukti kardinolų konsistoriją, kuri pasisakytų dėl Jono Pauliaus II kanonizacijos. Popiežius Pranciškus taip pat priėmė domėn, jog į ordinarinę sesiją susirinkę kardinolai ir vyskupai pritarė palaimintojo Jono XXIII kanonizacijai.

Kitais trimis dekretais patvirtinami stebuklai, įvykę Dievo tarnų, tai yra kandidatų į palaimintuosius užtarimu. Tarp jų yra ir 1994 m. Romoje miręs ispanas arkivyskupas Alvaro del Portillo, buvęs Opus Dei prelatas.

Keturiais dekretais Kongregacija patvirtina 48 kunigų, brolių ir seserų vienuolių, nužudytų Ispanijos pilietinio karo metais, kankinystę. Likusiais dekretais pripažįstamos penkių Italijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje ir Venesueloje gyvenusių vienuolių ir pasauliečių kandidatų į palaimintuosius herojiškos dorybės. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.