2013-07-04 16:49:02

Pranciškus: Esame Dievo vaikai Jėzaus malonės dėka ir niekas negali to iš mūsų atimti (+video)


Esame Dievo vaikai Jėzaus malonės dėka. Tai mūsų tapatybės kortelė, kurios niekas negali iš mūsų atimti, sakė ketvirtadienio ryto Mišių homilijoje Šventasis Tėvas Pranciškus. Su juo Šv. Mortos namų koplyčioje koncelebravo kardinolas iš Indijos Telesfore Placidus Toppo, Ranchi arkivyskupas. Šventasis Tėvas homilijoje komentavo Evangelijos pasakojamą apie paralitiko išgydymą.

Jėzus sako paralyžiuotam ligoniui: „Drąsos, sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės. Galbūt tas asmuo liko nuviltas, nes troško būti pagydytas fiziškai, kūne. Tačiau ten buvusiems Rašto aiškintojams pradėjus tarpusavyje murmėti, jog Jėzus taip kalbėdamas piktžodžiauja, „nes tik Dievas gali atleisti nuodėmes“, Jėzus išgydo ligonį taip pat kūne. Iš tiesų, sakė Šventasis Tėvas, pagijimai, pamokymai ir stiprūs žodžiai prieš erezijas buvo tik ženklas kito, kur kas didingesnio dalyko, kurį padarė Jėzus. Jis atleido nuodėmes. Jėzuje pasaulis yra sutaikintas su Dievu, tai – pats didžiausias stebuklas.

Šis susitaikymas yra naujasis pasaulio sukūrimas: Visų nusikaltėlių atpirkimas yra pati giliausia Jėzaus misija. Jėzus tai padaro ne žodžiais, ne gestais, ne gatvėje. Jis tai padaro savo kūnu. Tai Jis, Dievas, tampa vienu iš mūsų, žmogumi, kad mus, nusidėjėlius, galėtų pagydyti „iš vidaus“.

Jėzus išlaisvina mus pats tapdamas „nuodėme“, prisiimdamas sau „visą nuodėmę“. Tai yra naujasis sukūrimas. Jėzus nužengia nuo šlovės ir nusižemina iki mirties, iki Kryžiaus mirties ir iki to galutinio šūksnio: „Tėve, kodėl mane apleidai?!“ Tai jo šlovė ir tai mūsų išganymas.

Tai pats didingiausias Jėzaus stebuklas. Ir ką Jėzus tuo padarė? Padarė mus vaikais, su vaikų laisve. Dėl to ką Jėzus padarė mes galime sakyti: „Tėve!“. Kitaip niekad nebūtume galėję ištarti „Tėve!“. Ir mes galime sakyti „Tėve!“ geru ir gražiu vidiniu nusiteikimu, t.y. su laisve! Tai didysis Jėzaus stebuklas. Jis mus visus, nuodėmės vergus, išlaisvino, pagydė mus mūsų egzistencinėje gelmėje. Turime tai gerai prisiminti. Turime prisiminti kaip gražu būti vaikais, kaip gražu patirti vaikų laisvę: sūnus yra namuose ir Jėzus atvėrė namų duris. Mes dabar esame tuose namuose.

Dabar suprantame, ką reiškia kai Jėzus sako: „Drąsos, sūnau, tavo nuodėmės atleistos!“

Tai mūsų drąsos šaknis: esame laisvi, esame vaikai. Tėvas myli mane ir aš myliu Tėvą. Prašykime Viešpaties malonės, kad gerai suprastume šį Jo atliktą darbą, tai ką Dievas atliko: Dievas Kristuje sutaikino pasaulį pavesdamas mums „susitaikymo žodį“ ir malonę, kad šį „susitaikymo žodį“ veiksmingai neštume į pasaulį, kad tai darytume du Dievo vaikų laisve. Buvome išgelbėti per Jėzų Kristų. Ir niekas negali šios “tapatybės kortelės“ iš mūsų atimti. „Mano vardas: Dievo vaikas!“ Tai nepaprastai graži tapatybės kortelė! „Šeimyninė padėtis: laisvas!“ Tebūnie taip!

*/*/*
All the contents on this site are copyrighted ©.